Thomas Sjöberg Paneldeltagare

Svenska kyrkan

Paneldeltagare för

96. Existentiell hälsa - en rättighet för alla

Lördag 14:30 - 15:30 Studion

Thomas Sjöberg, sjukhuspräst Svenska kyrkan, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.