Jenny Ehnberg Moderator

Svenska kyrkan

Moderator för

96. Existentiell hälsa - en rättighet för alla

Lördag 14:30 - 15:30 Studion

Forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys