Ageravolontär Paneldeltagare

Aktivist för Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga

Paneldeltagare för

Sustainable activism – to keep burning without burning out

Lördag 12:30 - 13:00 Globala scenen

Aktivist för Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga