Marika Griehsel Moderator

Africa Select

Moderator för

66. Människors egen kraft att tillsammans resa sig ur kris

Fredag 13:00 - 14:00 Studion

Marika är journalist och filmmakare som har erfarenhet av arbete i flera humanitära kriser och kontexter världen över.

Land
Sverige