Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

100

90. Hur inskränks rätten till hälsa av ofrivillig migration?

Ahmad Alkhatib, Caroline Lindström, Mohammad Elsharafi, Parvaneh Fatemeh Hajilou
Lördag 13:00 - 14:00 Spegelsalen
Riksförbundet Hjärnkoll

Hör Hjärnkollambassadörerna Parvaneh och Ahmad berätta om sina egna erfarenheter av flykt och hur det påverkat deras psykiska hälsa. Medverkar gör också hälsokommunikatören Mohammad Elsharafi från Transkulturellt centrum som beskriver på vilket sätt stigma kring psykisk ohälsa fortfarande är det största hindret för många nyanlända flyktingar att söka hjälp och komma in i samhället - samt hur man på samhällsnivå kan bemöta detta. Varmt välkommen!

100

91. Psykosocialt stöd som stärker fredsbygget i Colombia

Araceli Garcia del Soto, Martín Ezpeleta, Pilar Silva
Lördag 13:00 - 14:00 Studion
Fonden för mänskliga rättigheter och Colombiagruppen

Brottsoffers rätt till upprättelse betraktas som en omistlig rättighet för alla som har drabbats av allvarliga människorättskränkningar. Enligt det interamerikanska rättssystemet och FN:s resolution 60/147 om principer och riktlinjer är det statens ansvar att införa bland annat effektiva åtgärder för att brottsoffer ska få rehabilitering. Välkomna till ett samtal om psykosocialt arbete och fred i Colombia.

92. Unga med självskadebeteende och rätten till psykisk hälsa

Amelie Roolf, Malin Johansson
Lördag 13:00 - 14:00 Verdefoajén
Sensus studieförbund och SHEDO

Alla människor har rätt till den vård och hjälp som de behöver. Personer med självskadebeteende har många gånger svårt att få en god vård. De tvångsvårdas också i högre utsträckning än andra grupper inom psykiatrin. Personer som lider både av ett självskadebeteende och en ätstörning skickas ofta mellan olika vårdinrättningar. Mycket gott görs inom psykiatrin, men det finns fortfarande på många håll en stor förbättringspotential.
 
 

Global arbetsmarknadscoaching

Lördag 13:00 - 13:30 Fredstorget
Mänskliga Rättighetsdagarna

Vill du jobba med mänskliga rättigheter och global utveckling? Mingla med framtida arbetsgivare och lär dig mer om hur det är att jobba hos just dem. Medverkar gör bland andra: Warchild, Equmeniakyrkan, RFSU, PMU, IKFF, Union to Union och Civil Rights Defenders. 

100

Sex, hälsa och SRHR i Latinamerika

Lördag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Svalorna Latinamerika

Kom och lyssna på hur vi arbetar med hälsofrågor kopplade till Sexuella och reproduktiva rättigheter i Latinamerika. En kontinent där våld och diskriminering på grund av kön, ursprung och sexuell läggning, tyvärr en vardag för många. I vårt arbete lyfter vi frågor kring maskulinitetsnormer och våld i samhället upp och dess begränsande påföljder på såväl individ- som samhällsnivå.Genom folkbildningsmetoder såsom teater, dans och samtalsgrupper för att lyfta frågor som kan ses som känsliga och kontroversiella i samhället.  

100

IMAGINE (what we can do) vill minska gapet

Anisa Ahmed, Bushra Hassan, Eva Lundgren Stenbom, Farhio Abdinasir, Froso Terzoglou, Luul Ali Arabow, Marc Fu Zhao, Pernilla Edouart
Lördag 13:30 - 14:00 Stora scen
Den ideella föreningen IMAGINE (what we can do)

Vi vill skapa fler mänskliga möten och försöka minska gapet mellan olika människor. Hur påverkar våra aktiviteter hälsa och välbefinnande?

100

To overthrow a dictator – women’s crucial role in Sudan

Ikhlas Mahmoud
Lördag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

After decades of oppressive laws that prevented women to act and dress freely in Sudan, it was the women of Sudan who stood at the center of the peaceful protests against Sudan’s dictator Omar al-Bashir. Sudanese women mobilized the protests that eventually also led to the removal of Omar al-Bashir as president after 30 years in power. Although women played a significant role in ending the oppressive dictatorship, women were left behind when it came to negotiating the future of Sudan. This illustrates how women still face obstacles to their involvement in political and peace processes.
Ikhlas Mahmoud, president of International Women’s league for Peace and Freedom Sudan, (WILPF Sudan) will discuss the current situation in Sudan, as well as the challenges women face during the transitional period that will uphold the country for 39 months.

100

Global Impact Jam är ett creaton som gick av stapeln den 8-9 november, arrangerat av Science Park Mjärdevi för andra året i rad.Här adresseras en samhällsutmaning kopplat till ett eller flera av FNs 17 globala hållbarhetsmål. Årets uppdragsgivare och behovsägare var Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Östergötland. Under 20 timmar jobbade 20 deltagare med utmaningen; Hur kan vi med hjälp av Internt of Things, sensorer, AI, visualisering och annan teknik förebygga och motverka våld i nära relationer? Hör oss berätta om creaton-processen och några lärdomar och slutsatser.
http://globalimpactjam.se/

100

Hunger, näring och rätten till hälsosam mat

Catarina Antikainen, Hanna Dahlström
Lördag 14:00 - 14:30 Globala scenen
FIAN Sverige

Hälsosamma livsmedel med hänsyn till människor och djur utan att förstöra klimat och miljö. Hur svårt ska det vara? Hur kan rättighetsperspektivet hjälpa oss, vilka är de falska lösningarna och vad har vattniga tomater med det hela att göra? Alla dessa frågor talar vi om i detta miniseminarium anordnat av FIAN Sverige. Vi  arbetar för rätten till lämplig mat i partnerskap i partnerskap med småbrukar- och ursprungsfolksorganisationer. 

100

93. Folkbilda om folkhälsa! Så slår vi hål på hälsomyter och når utsatta grupper

Katrin Ceesay, Lina Afvander, Zainab Marrakchi
Lördag 14:30 - 15:30 Musikalen
Ibn Rushd Studieförbund

Bland flera grupper, ex. nyanlända och asylsökande, är psykisk ohälsa kopplat till skam och tilltron till traditionell vård är liten. Varför ser det ut på detta sätt och hur kan vi nå dessa grupper? Ett lösningsfokuserat seminarium där vi lyfter positiva exempel där folkbildning använts för att slå hål på myter och göra tillgången till hälsa mer inkluderande, jämlik och demokratisk.

94. Building Peace from Below

Lördag 14:30 - 15:30 Operan
Scouterna

UN resolution 2250 has recognized youth as agents of peace and long lasting sustainability. We will hear the latest news from what is going on globally and listen to concrete examples on how our friends in Rwanda work with peace building activities in their communities.

100

95. Making the Cut: Global Surgery for Everyone’s Right to Health

Andreas Wladis, Hella Hultin, Save Schröder, Sofie Graner, Stina Berge
Lördag 14:30 - 15:30 Spegelsalen
The Nordic Network for Global Surgery and Anaesthesia

Today, five billion people lack access to basic and life-saving surgical care, resulting in many unnecessary deaths and disabilities. To ensure access to safe surgical care and to achieve universal health for everyone globally, surgery needs to be included in the dialogue. Surgery IS a human right, and this seminar will therefore highlight a neglected area and discuss how Sweden can accelerate its work to ensure access to surgical care worldwide.

100

Begreppet hälsa rör även livets existentiella dimension. Idag saknas det dock tydliga direktiv inom folkhälsoarbetet för att främja existentiell hälsa. I detta seminarium lyfts goda exempel men även utmaningar och hinder för att alla människor ska få sin rätt till existentiell hälsa respekterad. Vilken roll kan religiösa aktörer spela? Vad behöver förändras och vilket ansvar faller på olika samhällsaktörer?

97. Könsbaserat våld både här och "där"

Eliot Weislander
Lördag 14:30 - 15:30 Verdefoajén
Läkare i Världen

Ta del av en spännande panel som utmanar föreställningar om könsbaserat våld utifrån principen ”Do no harm”. Hur arbetar vi med könsbaserat våld i kontexter av överordnad maskulinitet och vilka utmaningar och möjligheter möter vi i Sverige och internationellt? 
I panelen möter du representanter från civilsamhället som på olika sätt arbetar med frågorna. Modererar gör Läkare i Världens generalsekreterare Eliot Wieslander. 

Rätten till kultur i kriminalvården

Ann Mari Engel, Thomas Ekbom
Lördag 14:30 - 15:00 Stora scen
Riksskådebanan

Riksskådebanan driver projektet "Kreativa processer inom Kriminalvården", där de intagna skall möte konstnärligt skapande och hitta sina egna resurser. Riksskådebanan arbetar för ökad tillgänglighet till konst/kultur, och vill med detta projekt söka upp några av dem, som står längst från tillgång till konst/kultur.

Supporting journalists and writers in exile

Jahanara Nuri, Lotta Schüllerqvist
Lördag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Reportrar utan gränser

Enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex används allt brutalare metoder för att tysta journalister. Landsflykt kan bli en direkt konsekvens av detta. Ett nytt hemland innebär stora möjligheter, men kan också utgöra en allvarlig begränsning av journalisters yttrandefrihet. Möt journalisten LOTTA SCHÜLLERQVIST från Reportrar utan gränser och Sverigebaserade skribenten JAHANARA NURI från Bangladesh i ett samtal om situationen före och efter exilen. Jahanara deltar i Reportrar utan gränsers pilotprojekt Kollega till kollega.

100

Diskriminering ett hinder för jämlik hälsa och vård?

Elias Ibrahim
Lördag 15:00 - 15:30 Stora scen
Byrån mot diskriminering i Östergötland

Kan diskriminering på strukturell eller individnivå vara hinder för bättre hälsa? Hur motverkar vi i så fall detta och säkerställer att fler får den hälsa de har möjlighet till?

100

Mordet på Zaida Catalán

Staffan Lindberg
Lördag 15:30 - 16:00 Globala scenen
Ordfront förlag

Nödsamtalet hem till familjen den 12 mars 2017 är det sista livstecknet från 36-åriga Zaida Catalán. Bara minuter senare mördas hon i en avlägsen del av Kongo-Kinshasa.Staffan Lindberg får genom Zaidas familj tillgång till hennes privata dagbok och den utredning som hon jobbade med. Snart ska det som först såg ut som en kidnappning visa sig vara något annat och Staffan Lindberg ger sig ut på en resa i mördarens spår.Mordet på Zaida Catalán är en berättelse om en ung, lovande politiker, om människorättsaktivism och politiskt spel på högsta nivå.

Rätt till vård - en mänsklig rättighet, även för utsatta EU-medborgare!

Johanna Westeson
Lördag 15:30 - 16:00 Stora scen
Amnesty International

Enligt EU-rätten ska EU-medborgare få samma vård i ett annat EU-land som i sitt hemland. Men vad blir då konsekvensen för dem som på grund av diskriminering saknar sjukförsäkring i sina hemländer...?

100

98. Alexandra Pascalidou ger mammorna en röst

Alexandra Pascalidou
Lördag 16:00 - 16:45 Crusellhallen
Mänskliga Rättighetsdagarna

Vi avslutar årets MR-dagar med en drabbande och angelägen föreläsning med Alexandra Pascalidou utifrån hennes kritikerrosade reportagebok ”Mammorna”. Här får vi möta mammorna bosatta i Sveriges fattigaste och mest utsatta områden. Som väckts mitt i natten av poliser som berättar att deras barn mördats. Mammorna som det skrivs om i medier, men som sällan får komma till tals, tills nu.