Pilar Silva Paneldeltagare

CCAJAR

Paneldeltagare för

91. Psykosocialt stöd som stärker fredsbygget i Colombia

Lördag 13:00 - 14:00 Studion

Jurist från advokatkollektivet José Alvear Restrepo, CCAJAR, en av de civilsamhällesorganisationer som följer upp den colombianska statens agerande kring rehabilitering av konfliktoffer i nio fällande domar från den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. Hon samtalar om de motsättningar och framgångar som finns i landet för att kunna uppfylla konfliktoffrens behov och kollektivets arbete för att stödja återskapande av det historiska minnet i de drabbade områdena i landet.