100

Elias Ibrahim FöreläsareUtställare

Byrån mot diskriminering i Östergötland

Föreläsare för

Paneldeltagare för

72. Racism in Healthcare

Fredag 14:30 - 16:00 Crusellhallen