Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

88. Hat, hot, utsatthet och ohälsa - en opinionsbildares vardag Har passerat

Lördag 16 november 2019 13:00 - 14:00 Musikalen

Föreläsare: Katia Wagner, Marcin de Kaminski

Den som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter får i allt högre omfattning räkna med att trakasseras, kartläggas och attackeras såväl online som offline. Hatbrott, hot och troll-kampanjer minskar utrymmet för opinionsbildande förändringsaktörer att verka - och leder dessutom till stora påfrestningar med utsatthet och ohälsa som följd. 


Civil Rights Defenders gjorde tidigt under 2019 ett unikt nedslag i verkligheten för svenska frilansande journalister, oberoende skribenter, samhällsfokuserade författare och enskilda opinionsbildare. I den utredning som presenterades i nära anslutning till Internationella dagen för pressfrihet kunde CRD visa hur svenska opinionsbildare utsätts för enorma påfrestningar - enbart för att de försöker bidra till det offentliga samtalet rörande jämställdhetsfrågor, mångfald och likabehandling. 


Särskilt utsatta är opinionsbildare som rasifieras eller är kvinnor, då hatet och hoten väldigt tydligt anknyter till frågor rörande hudfärg och kön. Rapporten visar bland annat på dimensioner där kvinnliga opinionsbildare oftare än män får utstå sexuella hot och trakasserier. 


Frågan om utsatthet och ohälsa för de opinionsbildare som inte har uppbackning av större arbetsgivare eller säkerhetsorganisationer är akut och angår hela det svenska civilsamhället. I seminariet fokuseras på opinionsbildare som utsätts för hat, hot eller trakasserier på grund av kön, etnicitet eller andra diskrimineringsgrunder.

Arrangör(er)

Civil Rights Defenders

Taggar

Demokrati
Trakasserier
Våld

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Föreläsare

Katia Wagner Föreläsare

Marcin de Kaminski Föreläsare

Marcin de Kaminski är chef för Civil Rights Defenders avdelning för skydd och säkerhet av utsatta försvarare av mänskliga rättigheter, och i den rollen ansvarig för arbetet kring hot och hat mot opinionsbildare.