Ann Mari Engel Ordförande

Riksskådebanan

Ordförande för

Rätten till kultur i kriminalvården

Lördag 14:30 - 15:00 Stora scen

Riksskådebanan är en gammal folkrörelse som arbetar för ökad tillgänglighet till kultur/konst. Just nu driver vi ett projekt där intagna på fängelser skall kunna hitta sina kreativa förmågor: "Kreativa processer inom Kriminalvården"