Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Nordiskt fokus

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Delning av hälsodata - En lösning till Nordiska hälso- och sjukvårdsutmaningar

Delning av hälsodata - En lösning till Nordiska hälso- och sjukvårdsutmaningar

Cecilia Täkte, Daniel Forslund, Frederik van Deurs, Fredrik Söder, Lars Linder, Martina Ljunge, Rasmus Malmborg
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 17:00 F2
Nordiskt fokus, Hälsodata, Svenska, Enbart på plats, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Digital triage – a paradigm shift in healthcare

Digital triage – a paradigm shift in healthcare

Jonathan Ilicki
Onsdag 24 maj 2023 13:35 - 13:50 F2
Av kliniker, för kliniker, Nordiskt fokus, English, Förinspelat + På plats, Annat, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för European Health Data Space (EHDS) - en drivkraft för standarder inom e-hälsa och hälsodata

European Health Data Space (EHDS) - en drivkraft för standarder inom e-hälsa och hälsodata

Michel Silvestri
Tisdag 23 maj 2023 13:25 - 13:35 F2
Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, Nordiskt fokus, Svenska, Förinspelat + På plats, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Juridik, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Etik

Profilbild för European Health Data Space (EHDS) – opportunities and challenges in relation to standardization – Danish perspective and measures

European Health Data Space (EHDS) – opportunities and challenges in relation to standardization – Danish perspective and measures

Frederik Endsleff, Jeanett Fleron
Tisdag 23 maj 2023 13:35 - 13:50 F2
Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, Nordiskt fokus, English, Förinspelat + På plats, Panel, Orientering, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Innovativ/forskning, Juridik, Information/myndighet

Profilbild för Integrerad vård och omsorg med distanslösningar

Integrerad vård och omsorg med distanslösningar

Andreas Lundqvist, Niclas Forsling
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 F2
Nordiskt fokus, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Profilbild för NORDeHEALTH online mental health records across 4 Countries

NORDeHEALTH online mental health records across 4 Countries

Annika Bärkås, Bo Wang, Hanife Rexhepi
Onsdag 24 maj 2023 10:55 - 11:15 F2
Northern Excellence in Online Records, Nordiskt fokus, English, Enbart på plats, Annat, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för NORDeHEALTH Patients’ Input to Electronic Health Records – Opportunities and Challenges in Estonia

NORDeHEALTH Patients’ Input to Electronic Health Records – Opportunities and Challenges in Estonia

Hedvig Soone, Helen Staak, Anna Kharko
Onsdag 24 maj 2023 11:35 - 11:55 F2
Nordiskt fokus, Northern Excellence in Online Records, English, Enbart på plats, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för NORDeHEALTH Summary of a Patient Survey in 4 countries

NORDeHEALTH Summary of a Patient Survey in 4 countries

Anna Kharko, Maria Hägglund, Hanife Rexhepi
Onsdag 24 maj 2023 10:35 - 10:55 F2
Northern Excellence in Online Records, Nordiskt fokus, English, Enbart på plats, Annat

Profilbild för NORDeHEALTH Usability of national patient portals in Finland, Estonia, Norway, and Sweden

NORDeHEALTH Usability of national patient portals in Finland, Estonia, Norway, and Sweden

Maedeh Ghorbanian Zolbin, Saija Simola, Anna Kharko
Onsdag 24 maj 2023 11:15 - 11:35 F2
Northern Excellence in Online Records, Nordiskt fokus, English, Förinspelat + På plats, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Användbarhet

Profilbild för Nordic track - By clinicians, for clinicians

Nordic track - By clinicians, for clinicians

Erica Bonns, Peter Kelly, MD
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:05 F2
Av kliniker, för kliniker, Nordiskt fokus, English, Enbart på plats, Annat, Övrigt, Introduktion, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profilbild för Nordiska hälsoportaler

Nordiska hälsoportaler

Andreas Leifsson, Jarle Hersvik, Mihai Dumitrescu
Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 16:30 F2
Nordiskt fokus, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Panel, how can we learn from each other?

Panel, how can we learn from each other?

Erica Bonns, Peter Kelly, MD, Henrik Brun, Jonathan Ilicki, Martin Vesterby, Stefan Jovinge
Onsdag 24 maj 2023 14:06 - 15:00 F2
Nordiskt fokus, Av kliniker, för kliniker, English, Enbart på plats, Panel, Verktyg för implementering, Fördjupning, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profilbild för Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies: project results and future research needs

Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies: project results and future research needs

Christine Gustafsson, Helinä Melkas, Monika Knudsen Gullslett
Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 F2
Nordiskt fokus, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet

Profilbild för Sessionen "Northern Excellence in Online Records" från NORDeHEALTH-forskarna

Sessionen "Northern Excellence in Online Records" från NORDeHEALTH-forskarna

Isabella Scandurra, Rose-Mharie Åhlfeldt, Åsa Cajander
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 10:35 F2
Northern Excellence in Online Records, Nordiskt fokus, English, Enbart på plats, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för Six years experience with mixed reality in surgical planning

Six years experience with mixed reality in surgical planning

Egidijus Pelanis, Henrik Brun
Onsdag 24 maj 2023 13:50 - 14:05 F2
Av kliniker, för kliniker, Nordiskt fokus, English, Enbart på plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Test/validering, Användbarhet

Profilbild för Standardisering och certifiering för hälsorelaterade produkter och tjänster genom nya plattformar och AI baserad på hälsodata

Standardisering och certifiering för hälsorelaterade produkter och tjänster genom nya plattformar och AI baserad på hälsodata

Alireza Salehi
Tisdag 23 maj 2023 14:20 - 14:40 F2
Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, Nordiskt fokus, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Kommun, Test/validering, Dokumentation, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profilbild för The Nordic Council of Minister’s work on e-health Standardization.

The Nordic Council of Minister’s work on e-health Standardization.

Marianne LodvirHemsing
Tisdag 23 maj 2023 13:10 - 13:25 F2
Nordiskt fokus, Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, Svenska, Enbart på plats, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Profilbild för The Nordic Research Network on Health and Welfare Technology: who we are and what we do to co-create knowledge

The Nordic Research Network on Health and Welfare Technology: who we are and what we do to co-create knowledge

Christine Gustafsson, Elin Thygesen, Helinä Melkas
Onsdag 24 maj 2023 09:30 - 10:00 F2
Nordiskt fokus, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning

Profilbild för What skills do Health Care Providers of the future need for a digital transition to “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”?

What skills do Health Care Providers of the future need for a digital transition to “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”?

Martin Vesterby
Onsdag 24 maj 2023 13:05 - 13:20 F2
Av kliniker, för kliniker, Nordiskt fokus, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning