Header image for Vitalis 2023

Sessions

The conference at Vitalis 2023 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme.


Register for conference | Vitalis - English

Track: Egenmonitorering

Egenmonitorering handlar om att mäta olika hälsorelaterade värden i sin egenvård, ofta med digital teknik. Det ingår ofta i en tjänst där man kan se och analysera sitt nya och sina historiska mätvärden och dela med sig till vårdpersonal. Både personal och patient kan agera om något försämras.

Syfte med spåret om egenmonitorering är att belysa införandet av digitala tjänster för egenmonitorering från olika områden tex informationshantering, organisation, finansiering, transformation och verksamhetsförändring. Spåret sträcker sig över en hel dag och är uppdelad i tre olika delar.

  • Erfarenheter av egenmonitorering, nuläge och utmaningar, så väl pilotprojekt som sedan länge etablerade arbetssätt kommer att presenteras. 

  • Framtiden för egenmonitorering och health tech. Egenmonitorering och egenvård är något som måste ägas och lösas av varje individ, sjukvård och omsorg kan bara stötta. Samtidigt behöver lösningar och projekt vara interoperabla med olika system och samordning behövs för att personal inom sjukvård och omsorg ska kunna arbeta med egenmonitorering. En lösning för varje egenmonitoreringsbehov är inte en rimlig väg framåt. Under detta deltemat kommer vi att blicka framåt för hur bredare lösningar kan fungera men också titta framåt mot healthtech området.

  • Avslutningsvis kommer nytta, uppföljning och samverkan att belysas. Föredrag som presenterar hur samverkan mellan vårdgivare, patienter och omsorg kan fungera för att egenmonitorering. Uppföljning av egenmonitorering och hur nyttan kan utvärderas kommer också att beröras


All sessions

Filters

Location

Topic

Language

Seminar type

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Conference

Profile image for Introduktion av spåret Egenmonitorering

Introduktion av spåret Egenmonitorering

Hanna Svensson, Karina Tellinger
Wednesday May 24, 2023 08:30 - 08:40 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Orientation, Introductory

Profile image for Från 500 till 5 000 – varför, hur och vad vi lärt oss av Sveriges första massuppskalning av egenmonitorering

Från 500 till 5 000 – varför, hur och vad vi lärt oss av Sveriges första massuppskalning av egenmonitorering

Annette Boije
Wednesday May 24, 2023 08:40 - 09:00 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Other, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Welfare development, Management, Follow-up/Report of current status, Apps

Profile image for Kan man verkligen slopa årskontrollerna helt och hållet?

Kan man verkligen slopa årskontrollerna helt och hållet?

Ulf Österstad
Wednesday May 24, 2023 09:00 - 09:15 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Other, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Patient centration

Profile image for Telemonitorering av KOL och individuell vårdplan

Telemonitorering av KOL och individuell vårdplan

Petra Jacobson
Wednesday May 24, 2023 09:15 - 09:30 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Other, Tools for implementation, Introductory, Researchers, Healthcare professionals, Documentation, Apps

Profile image for Egenmonitorering i Nära vård. Perhit-studien som exempel på införande och utvärdering

Egenmonitorering i Nära vård. Perhit-studien som exempel på införande och utvärdering

Lisbeth Löpare Johansson, Patrik Midlöv, Ulrika Andersson, Mikael Hoffmann
Wednesday May 24, 2023 09:30 - 10:00 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Panel, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Patient centration, Test/validation, Apps, Usability

Profile image for Den virtuella hjärtsviktmottagningen – Så tar vi vara på vården största outnyttjade resurs: Patienten

Den virtuella hjärtsviktmottagningen – Så tar vi vara på vården största outnyttjade resurs: Patienten

Inger Hagerman
Wednesday May 24, 2023 10:30 - 10:45 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Other, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Welfare development, Patient centration, Innovation/research

Profile image for En gamechanger inom KOL-vården

En gamechanger inom KOL-vården

Anna Carleborg, Hanna Sandelowsky, Pelle Axelsson
Wednesday May 24, 2023 10:45 - 11:10 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Other, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Patient centration, Innovation/research, Test/validation, Apps, Usability

Profile image for Implementering av egenmonitorering för astmatiker för ökad vårdkapacitet och kontinuitet för patienten

Implementering av egenmonitorering för astmatiker för ökad vårdkapacitet och kontinuitet för patienten

Cecilia Lago
Wednesday May 24, 2023 11:10 - 11:25 A1
Egenmonitorering, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Intermediate, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Follow-up/Report of current status

Profile image for Egenmonitorering ur ett patientperspektiv

Egenmonitorering ur ett patientperspektiv

Fanette Caudron, Lise Lidbäck
Wednesday May 24, 2023 11:25 - 11:45 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Other, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Patient safety, Usability

Kunskapsstyrningen och egenmonitorering

Erica Sandberg, Helen Sjöland, Christina Holmström, Mats Börjesson
Wednesday May 24, 2023 11:45 - 12:10 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Panel, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Patient centration

Profile image for Nyttja befintlig och historisk vårddata för strukturerad uppföljning av egenmonitoreringseffekter på vårdkonsumtion

Nyttja befintlig och historisk vårddata för strukturerad uppföljning av egenmonitoreringseffekter på vårdkonsumtion

Erik Reinicke, Sara Ribacke
Wednesday May 24, 2023 13:00 - 13:30 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Other, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Management, Follow-up/Report of current status

Digitala hjälpmedel i socialtjänst och hälso- och sjukvård – i Västra Götaland löser regionen och kommunerna detta tillsammans

Emma Övelius, Peter Amundin
Wednesday May 24, 2023 13:30 - 13:45 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Other, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Researchers, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Management, Follow-up/Report of current status

Profile image for Effekt och nytta för vem?

Effekt och nytta för vem?

Jenny Harrysdotter
Wednesday May 24, 2023 13:45 - 14:10 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Other, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Education (verification), Patient centration

Profile image for Tillsammans - ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer

Tillsammans - ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer

Elin Fernholm, Göran Henriks, Margareta Haag, Helena Conning
Wednesday May 24, 2023 14:10 - 14:40 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Panel, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Management, Follow-up/Report of current status

Profile image for Egenmonitorering med stöd av MyData operatörer

Egenmonitorering med stöd av MyData operatörer

Fredrik Lindén
Wednesday May 24, 2023 14:40 - 15:00 A1
Egenmonitorering, Swedish, English, Live broadcast, Other, Tools for implementation, Advanced, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Patient centration, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Ethics

Profile image for Distansövervakning-måste det alltid vara MDR klassat?

Distansövervakning-måste det alltid vara MDR klassat?

Anders Strömberg
Wednesday May 24, 2023 15:30 - 15:45 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Presentation, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Innovation/research, Patient safety, Information security

Profile image for Hur ser framtidens landskap ut för att hantera kroniska sjukdomar och främja egenvård?

Hur ser framtidens landskap ut för att hantera kroniska sjukdomar och främja egenvård?

Linda Strang
Wednesday May 24, 2023 15:45 - 16:00 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Other, Inspiration, Intermediate, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Test/validation, Apps, Usability

Profile image for Ett vårdsystem för hela patientens behov – en utopi?

Ett vårdsystem för hela patientens behov – en utopi?

Tobias Perdahl
Wednesday May 24, 2023 16:00 - 16:15 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Presentation, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration, Management, Usability

Profile image for Visning av hälsodata för invånaren - vad finns det för förutsättningar?

Visning av hälsodata för invånaren - vad finns det för förutsättningar?

Fredrik Rosenberg, Magnus Lindström, Sara Meunier
Wednesday May 24, 2023 16:15 - 16:35 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Welfare development

Profile image for Mer hälsa för pengarna – varför inte? Om den nya vågen HealthTech, goda kliniska resultat, ökad livskvalitet och avlastning av vården – vad vi väntar på?

Mer hälsa för pengarna – varför inte? Om den nya vågen HealthTech, goda kliniska resultat, ökad livskvalitet och avlastning av vården – vad vi väntar på?

Carl Borrebaeck, Lina Johansson, Marianne Larsson, Mitko Capanov
Wednesday May 24, 2023 16:35 - 17:00 A1
Egenmonitorering, Swedish, Live broadcast, Panel, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration, Management, Patient safety, Usability