Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Programmet är nu under publicering och angivna tider är endast preliminära,. Vissa spår kommer att tillkomma.

Workshops och fördjupningar publiceras 14 mars

MIE -programmet kommer att publiceras här 28 mars.

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår

Profilbild för Opening Keynote

Opening Keynote

David Novillo Ortiz, Jakob Forssmed, Tom Lawry, Renée Bengtsson
Måndag 22 maj 2023 15:00 - 17:00 Congress Hall
English

Profilbild för Sweden - a WHO Europe Demo Platform

Sweden - a WHO Europe Demo Platform

Andreas Lundqvist, Anthony Dedeu, Carl-Johan Hedberg
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 10:50 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Innovativ/forskning, Information/myndighet

Profilbild för Leveraging digital transformation for better health in Europe: Regional digital health action plan for the WHO European Region 2023–2030

Leveraging digital transformation for better health in Europe: Regional digital health action plan for the WHO European Region 2023–2030

David Novillo Ortiz
Tisdag 23 maj 2023 10:50 - 11:20 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Information/myndighet

The use of artificial intelligence in mental health to support decision making

Hassan Auf, Jens Nygren, Lina Lundgren, Monika Nair, Petra Svedberg
Tisdag 23 maj 2023 11:00 - 11:30 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Standard 25 min, Verktyg för implementering, Fördjupning

Profilbild för Citizens' health data - Nordic initiatives

Citizens' health data - Nordic initiatives

Bengt Andersson
Tisdag 23 maj 2023 11:20 - 11:40 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Välfärdsutveckling

BCB Medical - Upplägg presenteras inom kort

Tisdag 23 maj 2023 12:00 - 12:15 Vitalis Open Stage (i utställningen)
Open Stage, English, Enbart på plats

Profilbild för A european platform for clinical trials – CTIS

A european platform for clinical trials – CTIS

Björn Eriksson
Tisdag 23 maj 2023 12:10 - 12:30 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Etik

Profilbild för How do I turn this on? What to consider when adopting AI-based tools into clinical practice

How do I turn this on? What to consider when adopting AI-based tools into clinical practice

Harry Hallock
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Standard 25 min, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Test/validering, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Ramsay Santé's Living Labs & Accelerator

Ramsay Santé's Living Labs & Accelerator

Michael Adam Adler, Towa Jexmark
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 F3
English, Livesänd, Standard 25 min, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Test/validering

Implementation of technologies to support well-being, ageing and care at home

Heidi Anttila, minna liisa Luoma
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 14:30 R2
Workshops / Fördjupningar, English, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Etik

Software based medical devices as tools for innovating treatment pathways

Katrina Laks
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 F3
English, Livesänd, Standard 25 min, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Innovativ/forskning

Profilbild för European Health Data Space (EHDS) – opportunities and challenges in relation to standardization – Danish perspective and measures

European Health Data Space (EHDS) – opportunities and challenges in relation to standardization – Danish perspective and measures

Frederik Endsleff
Tisdag 23 maj 2023 13:35 - 13:50 F2
Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, English, Förinspelat + På plats, Panel, Orientering, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Innovativ/forskning, Juridik, Information/myndighet

Profilbild för Human-centered Artificial Intelligence

Human-centered Artificial Intelligence

Michelle van Velthoven
Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:30 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Standard 25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet

Measuring the real Impact of Healthtech in society by utilizing a unified metric. Could a metric like QALY provide us with a way forward?

Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:30 F3
English, Livesänd, Standard 25 min, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

AMY – Vårda istället för att leta

Mark Van de Camp
Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:15 Vitalis Open Stage (i utställningen)
Open Stage, English, Enbart på plats

Profilbild för What does AI think about the advancement of AI in health care

What does AI think about the advancement of AI in health care

ANDI AI
Tisdag 23 maj 2023 14:30 - 15:00 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Standard 25 min, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för How AI is transforming patient outcomes in Healthcare

How AI is transforming patient outcomes in Healthcare

James Norman
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Standard 25 min, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet

Digitizing the Female Body: Legal and Ethical Implications in Femtech

Bethany Corbin
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 F3
English, Livesänd, Standard 25 min, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Appar, Informationssäkerhet, Etik

Ethical AI in medical device software

Karolina Sjöberg Jabbar, Shahid Jabbar
Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 16:30 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Standard 25 min, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Etik

Profilbild för High value FemTech to enhance women’s global health - Why we need a targeted research agenda?

High value FemTech to enhance women’s global health - Why we need a targeted research agenda?

Caroline Figueroa, Dr. Josephine Sundqvist, PhD, Sarah Wamala-Andersson, Andy Bleaden
Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 17:00 F3
English, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Innovativ/forskning