Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Min Vård Gävleborg

Plats: A2

Moderator: Simon Nilsson

2018 startade Region Gävleborg ett omfattande förändringsarbete inom ramen för God och Nära vård där vi innan 2030 avser ha ett nytt ekosystem av vårdtjänster där digitala tjänster, digifysiska tjänster och fysiska utbudspunkter vävts samman till en mer tillgänglig vårdupplevelse som också är mer resurseffektiv och kvalitativ än idag.

Första steget för oss har varit att upphandla, konfigurera och implementera en plattform för första linjens vård, men som även ska underlätta samverkan mellan vårdenheter online, kunna ersätta traditionella återbesök och även hantera kroniska åkommor på ett mer effektivt och patientstyrt sätt. Komplexiteten har varit uttalad i och med vår ambition att väva in en digital plattform rakt in i vår befintliga hälso- och sjukvårdsorganisation för att erbjuda en digifysisk tjänst som omfattar samtliga vårdsenheter (både privata och offentliga) och professioner i vår öppenvård.

Lösningen, Min Vård Gävleborg, började implementeras okt -21 och implementeringen bedöms kunna avslutas maj -22.

Syftet med dagen är att försöka vidareförmedla vad vi ägnat åt oss åt under de här 4 åren och förhoppningsvis underlätta och inspirera andra regioner som står inför liknande strategiska vägval i närtid. Självklart kommer vi också berätta om erfarenheter, misstag vi gjort och vad vi skulle gjort annorlunda om vi haft möjlighet att börja om.

Dagen kommer delas upp i olika pass, där det är en fördel att delta fullt ut för att fullt ut förstå alla beroenden, men där man sannolikt också kan ha behållning av att lyssna på enstaka pass.

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för Min vård Gävleborg - Implementering, erfarenheter och utvecklingsplaner

Min vård Gävleborg - Implementering, erfarenheter och utvecklingsplaner

Agneta Larsson, Elisabeth Berglönn, Ida Kedling, Simon Nilsson
Onsdag 18 maj 2022 14:30 - 15:15 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Future Health and Social Care, Annat, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Management, Municipality, Apps, Patient safety

Profilbild för Min vård Gävleborg - Assisterad triage och hur det påverkar 1177- Vårdguiden på telefon

Min vård Gävleborg - Assisterad triage och hur det påverkar 1177- Vårdguiden på telefon

Rebeca Carlander, Simon Nilsson
Onsdag 18 maj 2022 13:45 - 14:30 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Future Health and Social Care, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Apps, Patient safety, Usability

Profilbild för Min vård Gävleborg - Infosäkutmaningar samt kroniska besvär/egenmonitorering

Min vård Gävleborg - Infosäkutmaningar samt kroniska besvär/egenmonitorering

Helena Wase, Lisa Knutsson Fröjd, Sanna Klinglund, Simon Nilsson
Onsdag 18 maj 2022 13:00 - 13:45 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Future Health and Social Care, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Management, Follow-up/Report of current status,, Apps, Patient safety, Information security, Usability

Profilbild för Min vård Gävleborg - Nya mötesformer och deras syften

Min vård Gävleborg - Nya mötesformer och deras syften

Agneta Larsson, Elin Johansson Hultman, Ida Kedling
Onsdag 18 maj 2022 11:15 - 12:00 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Future Health and Social Care, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Management, Innovation/research, Apps, Usability

Min vård Gävleborg - Rätt ärende till rätt person

Elisabeth Berglönn, Jens Kandén
Onsdag 18 maj 2022 10:30 - 11:15 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Future Health and Social Care, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Management, Follow-up/Report of current status,, Apps, Patient safety, Usability

Profilbild för Min Vård Gävleborg - Triagemotorn

Min Vård Gävleborg - Triagemotorn

Agneta Larsson, Anne-Sofie Karlsson, Nils Olsson, Peo Hermansson, Rebeca Carlander, Simon Nilsson
Onsdag 18 maj 2022 09:15 - 10:00 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Future Health and Social Care, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Patient centration, Management, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Apps, Patient safety

Profilbild för Min Vård Gävleborg - Bakgrund

Min Vård Gävleborg - Bakgrund

Elisabeth Berglönn, Peo Hermansson, Simon Nilsson
Onsdag 18 maj 2022 08:30 - 09:15 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Future Health and Social Care, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Management, Apps, Patient safety