Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Min vård Gävleborg - Infosäkutmaningar samt kroniska besvär/egenmonitorering

Min vård Gävleborg - Infosäkutmaningar samt kroniska besvär/egenmonitorering Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:00 - 13:45 A2

Föreläsare: Helena Wase, Lisa Knutsson Fröjd, Sanna Klinglund, Simon Nilsson

Spår: Min Vård Gävleborg

Gällande informationssäkerheten har vi haft många frågor kring det faktum att vi har flera olika huvudmän som kan vilja konsultera varandra, men också att ärenden kan eskalera mellan huvudmän om de ej ombesörjs i tid. Vilken information kan vi då dela och hur ger vi patienten en aktiv möjlighet att påverka? Vi har också brottats med viljan att hålla plattformen öppen för att möjliggöra att så många medarbetare som möjligt ska kunna plocka upp ett digitalt ärende när vi implementerar lösningen i en digifysisk vårdmiljö och saknar utpekade resurser som nonstop bevakar den digitala inkorgen. Samtidigt får ju inte datat vara för öppet...


Gällande vården av kroniskt sjuka och den samtidiga nödvändigheten att patienterna av flera skäl bör och ska kunna driva sin egen vård redogör och demonstrerar vi hur vi byggt lösningen med bl a:

- Asynkrona chattar

 - "vårdplaner" 

- Bakgrunden till justerat uppdrag för Fast Vårdkontakt och införandet av "Behandlande roller"

- "Vårdplaner" eller upprepade skattningsformulär+Behandlande roll eller asynkron chat?

- Demo Hälsotorgens arbete med hälsosamma levnadsvanor

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Follow-up/Report of current status,
Apps
Patient safety
Information security
Usability

Föreläsare

Profilbild för Helena Wase

Helena Wase Föreläsare

E-hälsoutvecklare
Region Gävleborg

Sedan 2018 har jag lett det samordnande och koordinerande arbetet avseende dataskydd och informationssäkerhet inom Hälso -och sjukvården i Region Gävleborg. Uppdraget sker i nära samarbete med Informationssäkerhetsfunktionen såväl som med IT-enheten liksom i samarbete med övriga förvaltningars kontaktpersoner för det samordnande arbetet. Målsättningen är att på ett systematiskt vis driva och implementera rutiner och arbetssätt som rör dataskydd och informationssäkerhet.

Profilbild för Lisa Knutsson Fröjd

Lisa Knutsson Fröjd Föreläsare

CISO
Region Gävleborg

Informationssäkerhetschef och dataskyddsombud i Region Gävleborg.

Sanna Klinglund Föreläsare

eHälsoutvecklare
Region Gävleborg

Sanna är en barnsjuksköterska som sedan i höstas arbetar som eHälsoutvecklare med ansvar att möta verksamheternas behov av att smidigare kunna följa sina kroniskt sjuka patienter och att då tillsammans med respektive verksamhet gå igenom de nya verktyg vi har och bygga ett smidigt arbetssätt.

Profilbild för Simon Nilsson

Simon Nilsson Föreläsare

Utvecklingschef HoS

I grunden specialistläkare inom Internmedicin. Innehaft chefsuppdrag på olika nivåer i Region Gävleborg. Sedan 2017 haft uppdraget som Utvecklingschef för Hälso- och sjukvården.