Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Min Vård Gävleborg - Bakgrund

Min Vård Gävleborg - Bakgrund Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 08:30 - 09:15 A2

Föreläsare: Elisabeth Berglönn, Peo Hermansson, Simon Nilsson

Spår: Min Vård Gävleborg

Passet har följande underrubrker:

* Hur vi vävt samman digitaliseringsbehovet och den ökade tillgänglighetsförväntan med den demografiska utmaningen och arbetet med God och Nära vård.

* Konceptuell beskrivning av Min vård Gävleborg

* Program- och projektstruktur

* Strategiska principbeslut

- Egenbyggd triagemotor

- Omfattningen av införandet

- Assisterad triage

- Bokningsbiljetter

- Konsultationer istället för remisser

- Öppettider

- Avsändare väljer brådskandegrad

- Eskalering mellan professioner och huvudmän

- Externa aviseringar

- Länskliniker

- Primärvårdskluster
Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Management
Apps
Patient safety

Föreläsare

Elisabeth Berglönn Föreläsare

eHälsostrateg
Region Gävleborg

e-Hälsostrateg. Huvudprojektledare Min vård Gävleborg

Profilbild för Peo Hermansson

Peo Hermansson Föreläsare

Chefsläkare

Profilbild för Simon Nilsson

Simon Nilsson Föreläsare

Utvecklingschef HoS

I grunden specialistläkare inom Internmedicin. Innehaft chefsuppdrag på olika nivåer i Region Gävleborg. Sedan 2017 haft uppdraget som Utvecklingschef för Hälso- och sjukvården.