Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Min Vård Gävleborg - Triagemotorn

Min Vård Gävleborg - Triagemotorn Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 09:15 - 10:00 A2

Föreläsare: Agneta Larsson, Anne-Sofie Karlsson, Nils Olsson, Peo Hermansson, Rebeca Carlander, Simon Nilsson

Spår: Min Vård Gävleborg

Varför bygger vi triagemotorn själva? Ambitionsnivå? Hur sätter vi de olika attributen som styr ärendet till rätt mottagare? Varför har vi valt 5 olika attribut och vilka är det? När och varför justerar vi frågeformulären? Vilka svårigheter har vi stött på och hur resonerar chefsläkargruppen kring en automatiserad triagering?

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Patient centration
Management
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Apps
Patient safety

Föreläsare

Agneta Larsson Föreläsare

Chefsläkare

Anne-Sofie Karlsson Föreläsare

Sjuksköterska

Anne-Sofie är en av de sjuksköterskor som arbetar i triageoptimeringsgruppen, hon arbetar även som sjuksköterska på hjärtmottagningen i Gävle.

Profilbild för Nils Olsson

Nils Olsson Föreläsare

Allmänläkare
Region Gävleborg

Nils är en av de läkare som arbetar i triageoptimeringsgruppen, han är även medicinsk rådgivare för den offentligt drivna primärvården i Gävle

Profilbild för Peo Hermansson

Peo Hermansson Föreläsare

Chefsläkare

Rebeca Carlander Föreläsare

Sjuksköterska

Rebeca är en av de sjuksköterskor som arbetar i triageoptimeringsgruppen, hon arbetar även som rådgivningssjuksköterska på 1177 - Vårdguiden på telefon

Profilbild för Simon Nilsson

Simon Nilsson Föreläsare

Utvecklingschef HoS

I grunden specialistläkare inom Internmedicin. Innehaft chefsuppdrag på olika nivåer i Region Gävleborg. Sedan 2017 haft uppdraget som Utvecklingschef för Hälso- och sjukvården.