Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Min vård Gävleborg - Implementering, erfarenheter och utvecklingsplaner

Min vård Gävleborg - Implementering, erfarenheter och utvecklingsplaner Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 14:30 - 15:15 A2

Föreläsare: Agneta Larsson, Elisabeth Berglönn, Ida Kedling, Simon Nilsson

Spår: Min Vård Gävleborg

Programpunkter:

- Implementeringsplan 1, 2 och 3

- Implementeringsfas 1, 2 och 3

- Implementeringsnätverk

- Vad skulle vi gjort annorlunda?

- Erfarenheter/resultat av Fas 1, 2 och 3.

- Utvecklingsplaner i närtid såsom barnmodellen, kommunal medverkan, triageoptimering och vårdplaner


Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Management
Municipality
Apps
Patient safety

Föreläsare

Agneta Larsson Föreläsare

Chefsläkare

Elisabeth Berglönn Föreläsare

eHälsostrateg
Region Gävleborg

e-Hälsostrateg. Huvudprojektledare Min vård Gävleborg

Ida Kedling Föreläsare

Implementeringsledare

Profilbild för Simon Nilsson

Simon Nilsson Föreläsare

Utvecklingschef HoS

I grunden specialistläkare inom Internmedicin. Innehaft chefsuppdrag på olika nivåer i Region Gävleborg. Sedan 2017 haft uppdraget som Utvecklingschef för Hälso- och sjukvården.