Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Hälsodata är på allas läppar och i detta spår lyfter vi upp problemen kring dataaccess och data-användande på bordet, att få konkreta lösningar för “skalning” och tydliga ”ägare”: vem ska ta bollen in i mål?

 

Vi vet att data kan användas för ökad patientsäkerhet: i akuta situationer som i diagnostik och behandling, gäller såväl access till patientjournaler för här/nu kliniskt beslutsfattande som underlag för analyser på gruppnivå och framtagning av medicinska behandlingsriktlinjer och PM. Inom diagnostik - skarp, precis som tidig - gäller access till data för applicering av AI, t ex i fraktur- och cancerdiagnostik. Plus att interaktion mellan patienten (användare) och vården (vårdpersonal som användare) kan skapa proaktivitet, individanpassad vård och större delaktighet. Data behövs dessutom för utvärdering, forskning och fortsatt utveckling av vården. Samtidigt finns etiska aspekter, liksom individens integritet och risker när dessa ej beaktas och respekteras. 


 Detta spår kommer att konkret ta sig an hälsodata för klinik och LifeScience, visa på goda exemepl på nationell och nordisk nivå, söka förtydliga de olika myndigheternas ansvar och aktiviteter, beakta riskerna och samtidigt driva framåt för bättre access och större tillämpning för en bättre vård. Under spårets gång kommer en aktiv användarpanel bestående av experter att kommentera de olika inläggen.

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för European Health Data Space – samlad hälsodata från hela Europa för forskning och innovation? Svensk myndighetssamverkan inom EU-konsortiet TEHDAS

European Health Data Space – samlad hälsodata från hela Europa för forskning och innovation? Svensk myndighetssamverkan inom EU-konsortiet TEHDAS

Cecilia Arrgård, Kristina Bränd Persson, Lovisa Sydén, Michael Peolsson, Tina Chavoshi
Tisdag 17 maj 2022 15:30 - 16:00 F6
Hälsodata, risk eller möjlighet?, Svenska, Future Health and Social Care, Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Management, Municipality, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Documentation,, Apps, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Government information, Usability, Ethics

Profilbild för Hälsodata, risk eller möjlighet?
Profilbild för Hälsodata, risk eller möjlighet? Avslutande panel
Profilbild för Hälsodata, risk eller möjlighet? Goda exempel
Profilbild för Hälsodata, risk eller möjlighet? Myndighetspanel
Profilbild för Hälsodata, risk eller möjlighet? Summering
Profilbild för Innovation med hälsodata – går det?

Innovation med hälsodata – går det?

Peter Jihde
Tisdag 17 maj 2022 12:10 - 12:50 Event Area
Hälsodata, risk eller möjlighet?, Svenska, Future Health and Social Care, Utökad, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Patient centration, Innovation/research, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Government information, Usability