Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för European Health Data Space – samlad hälsodata från hela Europa för forskning och innovation? Svensk myndighetssamverkan inom EU-konsortiet TEHDAS

European Health Data Space – samlad hälsodata från hela Europa för forskning och innovation? Svensk myndighetssamverkan inom EU-konsortiet TEHDAS Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 15:30 - 16:00 F6

Föreläsare: Cecilia Arrgård, Kristina Bränd Persson, Lovisa Sydén, Michael Peolsson, Tina Chavoshi

Spår: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Att skapa ett europeiskt hälsodataområde är en av EU-kommissionens prioriteringar de närmaste åren. Syftet är att underlätta gränsöverskridande delning av hälsodata som elektroniska patientjournaler, genomikdata och data från patientregister, för vård (primäranvändning) men också för sekundäranvändning som forskning, innovation, beslutsfattande. EU-konsortiet och -projektet TEHDAS (Towards the European Health Data Space) som omfattar 25 europeiska länder, ska lägga grunden för sekundäranvändning genom att utreda och föreslå åtgärder inom interoperabilitetslagren teknik, semantik/syntax, organisation och juridik. Sverige deltar i konsortiet genom E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Under denna programpunkt redogör de tre myndigheterna för vad som hittills framkommit i projektet, och hur vägen framåt ser ut.

Parallellt med TEHDAS planerar EU att under våren 2022 lägga fram ett lagförslag för EHDS. Senaste nytt om detta presenteras också.

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Municipality
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Documentation,
Apps
Law, Judicial procedures
Patient safety
Information security
Government information
Usability
Ethics

Föreläsare

Cecilia Arrgård Föreläsare

Folkhälsomyndigheten

Profilbild för Kristina Bränd Persson

Kristina Bränd Persson Föreläsare

Utredare
Socialstyrelsen

Kristina är utredare på Socialstyrelsen med lång erfarenhet av e-hälsofrågor, uppföljning och statistik. Arbetar med bl a regeringsuppdrag om hälsodata och bevakning av internationella myndighetsuppdrag som rör data och statistik. Tidigare enhetschef med ansvar för klassifikationer, terminologi och strategiska utvecklingsuppdrag inom e-hälsa på myndigheten.

Lovisa Sydén Föreläsare

Folkhälsomyndigheten

Michael Peolsson Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Tina Chavoshi Föreläsare

Jurist
E-hälsomyndigheten

Utredare på E-hälsomyndigheten.