Header image for Vitalis 2022

Sessions

The conference at Vitalis 2022 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. 


Register for conference | Vitalis - English

Track: Min Vård Gävleborg

2018 startade Region Gävleborg ett omfattande förändringsarbete inom ramen för God och Nära vård där vi innan 2030 avser ha ett nytt ekosystem av vårdtjänster där digitala tjänster, digifysiska tjänster och fysiska utbudspunkter vävts samman till en mer tillgänglig vårdupplevelse som också är mer resurseffektiv och kvalitativ än idag.

Första steget för oss har varit att upphandla, konfigurera och implementera en plattform för första linjens vård, men som även ska underlätta samverkan mellan vårdenheter online, kunna ersätta traditionella återbesök och även hantera kroniska åkommor på ett mer effektivt och patientstyrt sätt. Komplexiteten har varit uttalad i och med vår ambition att väva in en digital plattform rakt in i vår befintliga hälso- och sjukvårdsorganisation för att erbjuda en digifysisk tjänst som omfattar samtliga vårdsenheter (både privata och offentliga) och professioner i vår öppenvård.

Lösningen, Min Vård Gävleborg, började implementeras okt -21 och implementeringen bedöms kunna avslutas maj -22.

Syftet med dagen är att försöka vidareförmedla vad vi ägnat åt oss åt under de här 4 åren och förhoppningsvis underlätta och inspirera andra regioner som står inför liknande strategiska vägval i närtid. Självklart kommer vi också berätta om erfarenheter, misstag vi gjort och vad vi skulle gjort annorlunda om vi haft möjlighet att börja om.

Dagen kommer delas upp i olika pass, där det är en fördel att delta fullt ut för att fullt ut förstå alla beroenden, men där man sannolikt också kan ha behållning av att lyssna på enstaka pass.

All sessions

Filters

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Profile image for Min vård Gävleborg - Assisterad triage och hur det påverkar 1177- Vårdguiden på telefon

Min vård Gävleborg - Assisterad triage och hur det påverkar 1177- Vårdguiden på telefon

Rebeca Carlander, Simon Nilsson
Wednesday May 18, 2022 13:45 - 14:30 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Framtidens omsorg och vård, Other, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profile image for Min Vård Gävleborg - Bakgrund

Min Vård Gävleborg - Bakgrund

Elisabeth Berglönn, Peo Hermansson, Simon Nilsson
Wednesday May 18, 2022 08:30 - 09:15 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Framtidens omsorg och vård, Other, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Appar, Patientsäkerhet

Profile image for Min vård Gävleborg - Implementering, erfarenheter och utvecklingsplaner

Min vård Gävleborg - Implementering, erfarenheter och utvecklingsplaner

Agneta Larsson, Elisabeth Berglönn, Ida Kedling, Simon Nilsson
Wednesday May 18, 2022 14:30 - 15:15 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Framtidens omsorg och vård, Other, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Appar, Patientsäkerhet

Profile image for Min vård Gävleborg - Infosäkutmaningar samt kroniska besvär/egenmonitorering

Min vård Gävleborg - Infosäkutmaningar samt kroniska besvär/egenmonitorering

Helena Wase, Lisa Knutsson Fröjd, Sanna Klinglund, Simon Nilsson
Wednesday May 18, 2022 13:00 - 13:45 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Framtidens omsorg och vård, Other, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profile image for Min vård Gävleborg - Nya mötesformer och deras syften

Min vård Gävleborg - Nya mötesformer och deras syften

Agneta Larsson, Elin Johansson Hultman, Ida Kedling
Wednesday May 18, 2022 11:15 - 12:00 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Framtidens omsorg och vård, Other, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Min vård Gävleborg - Rätt ärende till rätt person

Elisabeth Berglönn, Jens Kandén
Wednesday May 18, 2022 10:30 - 11:15 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Framtidens omsorg och vård, Other, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profile image for Min Vård Gävleborg - Triagemotorn

Min Vård Gävleborg - Triagemotorn

Agneta Larsson, Anne-Sofie Karlsson, Nils Olsson, Peo Hermansson, Rebeca Carlander, Simon Nilsson
Wednesday May 18, 2022 09:15 - 10:00 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Framtidens omsorg och vård, Other, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet