Header image for Vitalis 2022

Sessions

The conference at Vitalis 2022 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. 


Register for conference | Vitalis - English

Track: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Hälsodata är på allas läppar och i detta spår lyfter vi upp problemen kring dataaccess och data-användande på bordet, att få konkreta lösningar för “skalning” och tydliga ”ägare”: vem ska ta bollen in i mål?

 

Vi vet att data kan användas för ökad patientsäkerhet: i akuta situationer som i diagnostik och behandling, gäller såväl access till patientjournaler för här/nu kliniskt beslutsfattande som underlag för analyser på gruppnivå och framtagning av medicinska behandlingsriktlinjer och PM. Inom diagnostik - skarp, precis som tidig - gäller access till data för applicering av AI, t ex i fraktur- och cancerdiagnostik. Plus att interaktion mellan patienten (användare) och vården (vårdpersonal som användare) kan skapa proaktivitet, individanpassad vård och större delaktighet. Data behövs dessutom för utvärdering, forskning och fortsatt utveckling av vården. Samtidigt finns etiska aspekter, liksom individens integritet och risker när dessa ej beaktas och respekteras. 


 Detta spår kommer att konkret ta sig an hälsodata för klinik och LifeScience, visa på goda exemepl på nationell och nordisk nivå, söka förtydliga de olika myndigheternas ansvar och aktiviteter, beakta riskerna och samtidigt driva framåt för bättre access och större tillämpning för en bättre vård. Under spårets gång kommer en aktiv användarpanel bestående av experter att kommentera de olika inläggen.

All sessions

Filters

Location

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Profile image for European Health Data Space – samlad hälsodata från hela Europa för forskning och innovation? Svensk myndighetssamverkan inom EU-konsortiet TEHDAS

European Health Data Space – samlad hälsodata från hela Europa för forskning och innovation? Svensk myndighetssamverkan inom EU-konsortiet TEHDAS

Cecilia Arrgård, Kristina Bränd Persson, Lovisa Sydén, Michael Peolsson, Tina Chavoshi
Tuesday May 17, 2022 15:30 - 16:00 F6
Hälsodata, risk eller möjlighet?, Svenska, Framtidens omsorg och vård, Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik

Profile image for Hälsodata, risk eller möjlighet?
Profile image for Hälsodata, risk eller möjlighet? Avslutande panel
Profile image for Hälsodata, risk eller möjlighet? Goda exempel
Profile image for Hälsodata, risk eller möjlighet? Myndighetspanel
Profile image for Hälsodata, risk eller möjlighet? Summering
Profile image for Innovation med hälsodata – går det?

Innovation med hälsodata – går det?

Peter Jihde
Tuesday May 17, 2022 12:10 - 12:50 Event Area
Hälsodata, risk eller möjlighet?, Svenska, Framtidens omsorg och vård, Extended >55 min, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Innovativ/forskning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet