Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

100

Hälsa och entreprenörskap går hand i hand

Sara Almström
Lördag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Hand in Hand Sweden

Ekonomisk egenmakt och jämställdhet är förutsättningar för en god hälsa – och tvärtom – och därmed också fundament i effektiv fattigdomsbekämpning.

100

Sustainable activism – to keep burning without burning out

Ageravolontär, Ev. fler aktivister, Linnea Dunne, Representant från LSU, HEL-projektet
Lördag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Act Svenska kyrkan

A discussion about activism and the sustainability of ourselves
and others. With activists and experts we discuss how to tackle the long term
comittment required by the complex issues facing the world today by practicing self
care and mutual support. 

88. Hat, hot, utsatthet och ohälsa - en opinionsbildares vardag

Marcin de Kaminski
Lördag 13:00 - 14:00 Musikalen
Civil Rights Defenders

 Civil Rights Defenders visar genom ett antal unika nedslag hur svenska opinionsbildare utsätts för enorma påfrestningar - enbart för att de försöker bidra till det offentliga samtalet rörande jämställdhetsfrågor, mångfald och likabehandling. Frågan om utsatthet och ohälsa för de opinionsbildare som inte har uppbackning av större arbetsgivare eller säkerhetsorganisationer är akut och angår hela det svenska civilsamhället. I seminariet fokuseras på opinionsbildare som utsätts för hat, hot eller trakasserier på grund av kön, etnicitet eller andra diskrimineringsgrunder.

100

89. Women's Voices for Peace in Yemen

, Annika Schabbuer
Lördag 13:00 - 14:00 Operan
Operation 1325

The humanitarian situation in Yemen is catastrophic with famine threatening almost the entire population. Including women in the negotiations between the fighting partners could contribute to an improved situation for the distressed population and improve women's political influence after the conflict. Hear a woman from Yemen and Annika Schabbauer from Operation 1325 tell more.

100

90. Hur inskränks rätten till hälsa av ofrivillig migration?

Ahmad Alkhatib, Caroline Lindström, Mohammad Elsharafi, Parvaneh Fatemeh Hajilou
Lördag 13:00 - 14:00 Spegelsalen
Riksförbundet Hjärnkoll

Hör Hjärnkollambassadörerna Parvaneh och Ahmad berätta om sina egna erfarenheter av flykt och hur det påverkat deras psykiska hälsa. Medverkar gör också hälsokommunikatören Mohammad Elsharafi från Transkulturellt centrum som beskriver på vilket sätt stigma kring psykisk ohälsa fortfarande är det största hindret för många nyanlända flyktingar att söka hjälp och komma in i samhället - samt hur man på samhällsnivå kan bemöta detta. Varmt välkommen!

91. Psykosocialt stöd som stärker fredsbygget i Colombia

Araceli Garcia del Soto, Pilar Silva
Lördag 13:00 - 14:00 Studion
Fonden för mänskliga rättigheter och Colombiagruppen

Brottsoffers rätt till upprättelse betraktas som en omistlig rättighet för
alla som har drabbats av allvarliga människorättskränkningar. Enligt det interamerikanska
rättssystemet och FN:s resolution 60/147 om principer och riktlinjer är det
statens ansvar att införa bland annat effektiva åtgärder för att brottsoffer
ska få rehabilitering. Välkomna till ett samtal om psykosocialt arbete och fred
i Colombia.

92. Unga med självskadebeteende och rätten till psykisk hälsa

Amelie Roolf, Malin Johansson
Lördag 13:00 - 14:00 Verdefoajén
Sensus studieförbund och SHEDO

Alla människor har rätt till den vård och hjälp som de behöver. Personer med självskadebeteende har många gånger svårt att få en god vård. De tvångsvårdas också i högre utsträckning än andra grupper inom psykiatrin. Personer som lider både av ett självskadebeteende och en ätstörning skickas ofta mellan olika vårdinrättningar. Mycket gott görs inom psykiatrin, men det finns fortfarande på många håll en stor förbättringspotential.
 
 

100

Sex, hälsa och SRHR i Latinamerika

Lördag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Svalorna Latinamerika

Kom och lyssna på hur vi arbetar med hälsofrågor kopplade till Sexuella och reproduktiva rättigheter i Latinamerika. En kontinent där våld och diskriminering på grund av kön, ursprung och sexuell läggning, tyvärr en vardag för många. I vårt arbete lyfter vi frågor kring maskulinitetsnormer och våld i samhället upp och dess begränsande påföljder på såväl individ- som samhällsnivå.Genom folkbildningsmetoder såsom teater, dans och samtalsgrupper för att lyfta frågor som kan ses som känsliga och kontroversiella i samhället.  

IMAGINE (what we can do) vill minska gapet

, Anisa Ahmed, Bushra Hassan, Eva Lundgren Stenbom, Luul Ali Arabow, Marc Fu Zhao, Najwa Almadi
Lördag 13:30 - 14:00 Stora scen
Den ideella föreningen IMAGINE (what we can do)

Vi vill skapa fler mänskliga möten och försöka minska gapet mellan olika människor. Hur påverkar våra aktiviteter hälsa och välbefinnande?

To overthrow a dictator – women’s crucial role in Sudan

Ikhlas Mahmoud
Lördag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

After decades of oppressive laws that prevented women to act and dress freely in Sudan, it was the women of Sudan who stood at the center of the peaceful protests against Sudan’s dictator Omar al-Bashir. Sudanese women mobilized the protests that eventually also led to the removal of Omar al-Bashir as president after 30 years in power. Although women played a significant role in ending the oppressive dictatorship, women were left behind when it came to negotiating the future of Sudan. This illustrates how women still face obstacles to their involvement in political and peace processes.
Ikhlas Mahmoud, president of International Women’s league for Peace and Freedom Sudan, (WILPF Sudan) will discuss the current situation in Sudan, as well as the challenges women face during the transitional period that will uphold the country for 39 months.

100

Antirasism ur ett intersektionellt perspektiv

Matilda Bergenudd
Lördag 14:00 - 14:30 Stora scen
PeaceWorks Sweden

Min Skola är PeaceWorks antirasistiska projekt som arbetar med att lyfta normkritik som en naturlig del av skolan. Syftet med projektet är att stärka skolor i deras redan existerande värdegrundsarbete, minska våldsuttryck och trakasserier samt öka elevernas känsla av trygghet.
Vi kommer i vårt seminarium beröra ämnen såsom vithetsnormen, normkritik, postkolonialism och rasismens associationskedja. Genom att utgå från de sju diskrimineringsgrunderna pratar vi om intersektionalitet och hur detta påverkar rasistiska tankegångar och rasistiska strukturer. 

100

Hunger, näring och rätten till hälsosam mat

Catarina Antikainen, Hanna Dahlström
Lördag 14:00 - 14:30 Globala scenen
FIAN Sverige

Hälsosamma livsmedel med hänsyn till människor och djur utan att förstöra klimat och miljö. Hur svårt ska det vara? Hur kan rättighetsperspektivet hjälpa oss, vilka är de falska lösningarna och vad har vattniga tomater med det hela att göra? Alla dessa frågor talar vi om i detta miniseminarium anordnat av FIAN Sverige. Vi  arbetar för rätten till lämplig mat i partnerskap i partnerskap med småbrukar- och ursprungsfolksorganisationer. 

93. Folkbilda om folkhälsa! Så slår vi hål på hälsomyter och når utsatta grupper

Lina Afvander, Maria Magnusson, Zainab Marrakchi
Lördag 14:30 - 15:30 Musikalen
Ibn Rushd Studieförbund

Bland flera grupper, ex. nyanlända och asylsökande, är psykisk ohälsa kopplat till skam och tilltron till traditionell vård är liten. Varför ser det ut på detta sätt och hur kan vi nå dessa grupper? Ett lösningsfokuserat seminarium där vi lyfter positiva exempel där folkbildning använts för att slå hål på myter och göra tillgången till hälsa mer inkluderande, jämlik och demokratisk.

94. Building Peace from Below

Lördag 14:30 - 15:30 Operan
Scouterna

UN resolution 2250 has recognized youth as agents of peace and long lasting sustainability. We will hear the latest news from what is going on globally and listen to concrete examples on how our friends in Rwanda work with peace building activities in their communities.

100

95. Making the Cut: Global Surgery for Everyone’s Right to Health

Lördag 14:30 - 15:30 Spegelsalen
The Nordic Network for Global Surgery and Anaesthesia

Today, five billion people lack access to basic and life-saving surgical care, resulting in many unnecessary deaths and disabilities. To ensure access to safe surgical care and to achieve universal health for everyone globally, surgery needs to be included in the dialogue. Surgery IS a human right, and this seminar will therefore highlight a neglected area and discuss how Sweden can accelerate its work to ensure access to surgical care worldwide.

Begreppet hälsa rör även livets existentiella dimension. Idag saknas det dock tydliga direktiv inom folkhälsoarbetet för att främja existentiell hälsa. I detta seminarium lyfts goda exempel men även utmaningar och hinder för att alla människor ska få sin rätt till existentiell hälsa respekterad. Vilken roll kan religiösa aktörer spela? Vad behöver förändras och vilket ansvar faller på olika samhällsaktörer?

97. Könsbaserat våld både här och "där"

Eliot Weislander
Lördag 14:30 - 15:30 Verdefoajén
Läkare i Världen

Ta del av en spännande panel som utmanar föreställningar om könsbaserat våld utifrån principen ”Do no harm”. Hur arbetar vi med könsbaserat våld i kontexter av överordnad maskulinitet och vilka utmaningar och möjligheter möter vi i Sverige och internationellt? 
I panelen möter du representanter från civilsamhället som på olika sätt arbetar med frågorna. Modererar gör Läkare i Världens generalsekreterare Eliot Wieslander. 

Campaigning for Change

Mais Irqsusi
Lördag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Diakonia

For people to take action, you need to engage their hearts to know why they care about your cause, but also engage their head, and for them to know how the change will take place strategically. This session is about freeing the mind and heart to take action towards human rights and dignity.

Rätten till kultur i kriminalvården

Ann Mari Engel, Thomas Ekbom
Lördag 14:30 - 15:00 Stora scen
Riksskådebanan

Riksskådebanan driver projektet "Kreativa processer inom Kriminalvården", där de intagna skall möte konstnärligt skapande och hitta sina egna resurser. Riksskådebanan arbetar för ökad tillgänglighet till konst/kultur, och vill med detta projekt söka upp några av dem, som står längst från tillgång till konst/kultur.

Bhopal - gasutsläppet som orsakade tusentals dödsfall

Lördag 15:00 - 15:30 Globala scenen
Amnesty International

Det är 35 år sedan katastrofen inträffade men än idag utgör föroreningar och kemikalier förödande hälsorisker för lokalbefolkningen.