Ulrika Wernesjö Moderator

Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Moderator för

67. Av vem skyddas barn?

Fredag 13:00 - 14:00 Verdefoajén

Jag undervisar framförallt om barn och ungas livsvillkor, den sociala barnavården, sociologisk och socialpsykologisk teori, migration, socialpolitik och kvalitativ forskningsmetod.