Smajo Sahat Paneldeltagare

Paneldeltagare för

79. Om religion, andlig vård och existentiell hälsa

Fredag 14:30 - 16:00 Operetten

sjukhusimam, Skaraborgs Sjukhus Skövde