Therese Björnstam Paneldeltagare

Norrköpings kommun

Paneldeltagare för

75. Utifrån mitt perspektiv! Barns, ungas och patienters perspektiv på frågor om asyl, psykisk (o)hälsa och kränkningar i vården.

Fredag 14:30 - 16:00 Spegelsalen

Therese Björnstam arbetar som skolpsykolog i Norrköpings kommun. Som en del av sin tjänst har hon under 2018-2019 arbetar riktat med skolans uppdrag kring psykisk hälsa och ohälsa och hur skolan kan arbeta för att motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa.