Nero F Enquist Paneldeltagare

RFSL Linköping

Paneldeltagare för

75. Utifrån mitt perspektiv! Barns, ungas och patienters perspektiv på frågor om asyl, psykisk (o)hälsa och kränkningar i vården.

Fredag 14:30 - 16:00 Spegelsalen

Nero F Enquist är sedan 2015 samordnare för RFSL Newcomers i Östergötland, del av RFSLs nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. RFSL Newcomers medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats. I Östergötland bedrivs social verksamhet för målgruppen, med en separat verksamhet för ungdomar. Målgruppen har även tillgång till individuella stödsamtal, och när resurser finns ledsagning till myndigheter.