Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

PraLin - Verktyg för lika rättigheter i skolan

, Anna Stendin, Olivia Novotny Bill, Sara Duarte
Torsdag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Malmö mot Diskriminering (MmD), Sensus

Verktygsboken PraLin -Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. ADU och MmD berättar om boken och verktyg mot diskriminering i skolan.

Sjukvård i skottlinjen – en fråga om liv och död

Torsdag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Svenska Röda korset

Seminariet handlar om dagens situation för hälso- och sjukvård under väpnad konflikt samt om krigets lagar med särskilt fokus på de regler som skyddar densamma.

Varför och hur ska Svenska kyrkan vara en aktiv aktör i arbetet mot afrofobi i Sverige idag?

Araia Girmai Sebhatu, Mamadou Malcolm Jallow
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
Svenska kyrkan

Hur kan och varför ska Svenska kyrkan som en av Sveriges största civilsamhällesaktör med mer än sex miljoner medlemmar och representation i alla bostadsområden i hela landet vara en aktiv aktör i arbetet mot det våld som strukturell rasism och afrofobi varje dag innebär för rasifierade svenskar? Detta seminarium beskriver konkret det månghövdade våld som afrosvenskar är måltavla för idag, och med det som utgångspunkt formar seminariet konkreta visioner om hur Svenska kyrkan kan och bör intensifiera arbetet med frågan inom organisationen och utåtriktat som samhällelig röst på lokal såväl som nationell nivå. Personer: -Mamadou Malcolm Jallow, Araia Girmai Sebhatu.

Våld på min identitet

Nora Khalil, Sarah Ameziane
Torsdag 12:00 - 12:30 Lilla scen
Ibn Rushd Studieförbund

Vad innebär det att ständigt riskera diskriminering och trakasserier på grund av att man är den man är? Lyssna till två spoken word-artister med efterföljande samtal om rätten att leva ut hela sin identitet.

Extrainsatt program: Margot Wallström om tiden i FN:s säkerhetsråd

Margot Wallström, Lisa Hultman
Torsdag 12:15 - 12:45 T2
Mänskliga Rättighetsdagarna

Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, gästar årets Mänskliga Rättighetsdagar för att prata om Sveriges två år i FN:s säkerhetsråd samt de utmaningar och framgångar som den svenska representationen mött under mandatperioden. Utrikesministern kommer även att göra en omvärldsanalys och en redogörelse för hur regeringen arbetar med mänskliga rättigheter.  

Burma/Myanmar - Historic Burma and Today's Myanmar

Abul Kalam, Mohammed Rafique
Torsdag 12:30 - 13:00 Globala scenen
The Swedish Rohingya Association & The European Rohingya Council

The seminar will address the historic and history of Burma and today's Myanmar including an overview of minority peoples' own histories. 

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? är en handbok i att vara medborgare, en inspirationskälla och kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld. Hör bokens författare berätta om vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas.

V.I.P-programmet (viktig intressant person)

Carin Elander, Jeanette Wåhslen
Torsdag 12:30 - 13:00 Lilla scen
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

Seminariet kommer att handla om V.I.P programmet och hur man kan arbeta med att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation. Det kommer att handla om hur man konkret kan arbeta med denna målgrupp och stärka makten hos den det berör.

13. When Criticism is Labelled Terrorism - the Case of Oleg Sentsov

Masha Alyokhina, Michail Borzykin
Torsdag 13:00 - 14:30 T1
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

In 2015 ukrainian movie director Oleg Sentsov was sentenced to 20 years in prison for acts of terrorism. He was accused and convicted for having set fire to a door to an FSB (Russian Security Police) building. Sentsov had previously supported the Euro Maidan protest movement in Kiev and had opposed to the Russian annexation of Crimea. He was convicted in an unfair trial, using evidence that had been extracted through torture There is a strong suspicion that the trial, conviction and harsh sentence is politically motivated. Human Rights' and International Movie makers' organizations have demanded Sentsov's immediate release.This seminar will discuss how criticism can be labelled terrorism to avoid opposition but also how freedom of speech is violated in a conflict situation. The seminar will also discuss in particular how the political oppostion in Russia has been quashed by interventions from the regime - how demonstrators have been accused of rioting and violence against the police and sentenced to prison, mostly by the use of false statements and evidence. 

14. Origo resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Dilek Baladiz, Malin Torberger, Anna-Lena Näsström, Anneli Englund, Mohamed Musa, Poya Ashna, Rania Braimok
Torsdag 13:00 - 14:30 T2
Origo resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck verksamt i
Stockholms län. Verksamheten arbetar med unga 13-26 år som lever i en
hederskontext och med yrkesverksamma och frivilliga aktörer som möter och
arbetar med målgruppen. Origo är ett samarbete mellan 26 kommuner i Stockholms
Län, Stockholms läns landsting och Polismyndigheten i Region Stockholms. Under
seminariet berättar Origo om sitt arbete med målgrupperna, hur de samarbetar
med olika myndigheter och ger en aktuell lägesbild av hur livssituationen ser
ut för unga som begränsas av hedersnormer. Origos verksamhetschef, barnmorska, polis
och en av kuratorerna i teamet berättar hur de samarbetar under samma tak för
att ge stöd till både ungdomar och olika yrkesgrupper i länet.   Medverkar gör också Spånga-Tenstas fältverksamhet och Elektra från Fryshuset, som berättar om sitt samarbete med Origo. De delar med sig av erfarenheter av att arbeta uppsökande och förebyggande med ungdomar kring hedersvåld och maskulinitetsnormer ute på fältet, på fritidsgårdar och genom skolföreläsningar

15. Ett liv fritt från våld - vad är hälso- och sjukvårdens roll?

Ann Wolmar, Carina Eliason, Elina Dahlöf, Karin Stefansson, Viveca Reimers, Fredrik Carlson
Torsdag 13:00 - 14:30 T3
Västra Götalandsregionen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Hur påverkar våld hälsan? Vad har hälso- och sjukvården för roll i att förebygga och upptäcka våldsutsatthet? Västra Götalandsregionen har antagit Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter. Vi bjuder in till ett interaktivt och fördjupande seminarium där vi delar med oss av våra erfarenheter av att fråga barn om våld på rutin och rätten till ett liv fritt från våld - för varje människa.

16. Hantera och undervisa om kontroversiella frågor

Mathias Demetriades och Karolina Sandahl, Den globala skolan Universitets- och högskolerådet, Zanyar Adami, filmskapare och föreläsare.
Torsdag 13:00 - 14:30 T4
Den globala skolan på Universitets-och högskolerådet

Seminariet syftar till att ge perspektiv och pedagogiska verktyg för att hantera och undervisa om kontroversiella frågor. Zanyar Adami, filmskapare, lyfter frågeställningar som: Vem är svensk? Vem är ”blatte”? Vad är ”miljonsvenska”? Europarådets material om kontroversiella frågor i undervisningen kommer att diskuteras och presenteras av Den globala skolan vid Universitets- och högskolerådet. 

17. Barn och unga i väpnad konflikt

Agnes Björn, Birgitta Weibahr, Catarina Fabiansson, Gufran Al-Nadaf, Nova Bergman
Torsdag 13:00 - 14:30 T5
Sida

Över 250 miljoner barn påverkas av väpnad konflikt. Barn som berövas möjligheten till utbildning, traumatiseras, blir föräldralösa eller dödas.Sida stödjer arbetet för att barn ska släppas fria från väpnade grupper och återintegreras i samhället. Sida jobbar också för att barn på flykt ska gå i skolan.Men utmaningarna är enorma och mer måste göras. Sverige har ett starkt engagemang i frågan. FN:s säkerhetsråd har en arbetsgrupp som arbetar för att barn ska skyddas under väpnade konflikter, där Sverige nu är ordförande. Regeringen har även utsett en särskild ambassadör för barn och väpnad konflikt.Vad har gjorts hittills? Hur kan Sverige och det civila samhället tillsammans tackla utmaningarna?

18. Porr, prostitution och människohandel - en manlig rättighet?

Hanna Nordberg, Meghan Donevan, Peter Söderström, Rebecka Andersson
Torsdag 13:00 - 14:30 T6
Unizon och Talita

Mäns och killars sexualiserade våld mot kvinnor och flickor är ett av världens allvarligaste samhälls- och folkhälsoproblem, samt ett av de tydligaste människorättsbrotten. Människohandel, prostitution och pornografi tillhör de mest brutala och avhumaniserade kräkningarna mot kvinnors rättigheter. De här tre delarna av en kvinnohatande industri står i total motsats till allt vi arbetar för gällande jämställdhet, anti-rasism och mänskliga rättigheter.
Välkommen på ett seminarium om en industri som kränker, skadar och förtrycker kvinnor, hur konsumtionen och konsekvenser av den ser ut och hur vi kan förebygga den. Med utgångspunkt i den grundläggande rättigheten att leva ett liv fritt från våld berättar Talita och Unizon om sina unika stödverksamheter för flickor och kvinnor och om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.
Med Rebecka Andersson och Hanna Nordberg, Unizon, och Peter Söderström, Meghan Donevan och Natalia Batenkova, Talita

19. From Gender Based Violence to Freedom from Violence through Creative Media Work - A Partnership Between Organisations in Seven African Countries and Sweden

Ingvar Rönnbäck, Berhanu Demissie, Clint Arthur Ouma, Kerstin Engström, Nafisa Yusuf, Nancy Mundu, Peace Hillary, Samba Yonga, Yvonne Anyango
Torsdag 13:00 - 14:30 C6
ADEP - Another Development Perspective Ltd, CASDA - Cooperation Arena for Sustainable Development in Africa, Another Development Foundation

The seminar will present a multinational partnership working against gender based violence and for freedom from violence as a human right through creative media work. The partnership includes organisations in eight countries; Sweden, Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Somalia, Rwanda and Zambia. The partnership is funded by the Swedish Institute. Lead partners are ADEP - Another Development Perspective Ltd and CASDA - Cooperation Arena for Sustainable Development in Africa.

20. Tillsammans för en kommun fri från våld

Sofie Kindahl, Nina Rung, Cecilia Vågberg
Torsdag 13:00 - 14:30 C7
Gävle kommun, MÄN

Våld går att förebygga – det är ingen önskedröm, utan ett påstående med starkt forskningsstöd. För att lyckas behöver vi vara många aktörer som utifrån en gemensam vision går samman och arbetar systematiskt över tid. Sofie Kindahl (MÄN) föreläser om våldsprevention, konceptet "en kommun fri från våld" och samarbetet med deltagande kommuner.Nina Rung leder ett samtal om det gemensamma våldsförebyggande arbetet i Gävle kommun med deltagare från kommunens verksamheter och det lokala civilsamhället. Hur går vi från teori till praktiskt arbete? Hur gör vi för att förankra, mobilisera och få fler aktörer på banan?

21. TELL MAMA UK: A Seminar on Islamophobia and How to Measure and Prevent It

Fiyaz Mughal, Max Stockman, Katherine Cash, Omar Mustafa
Torsdag 13:00 - 14:30 C8
Myndigheten för stöd till trossamfund

TELL MAMA ensures the mapping monitoring and measuring of anti-Muslim hatred across England and Wales and is the only national project that works in this area. Since 2012, the project has assisted over 7,100 people and ensured over 540 + arrests across the country. Modelled on the Community Security Trust, it has fast become a well-recognised brand in the field of hate crime work and has been a project that tackles far right extremism and has actively disrupted far right anti-Muslim networks. 

I det här seminariet presenterar Friends sina erfarenheter av arbetet med att utveckla skolspecifika insatser.  Detta följs av en gemensam diskussion kring olika sätt att planera, genomföra och utvärdera arbetet mot mobbning och kränkningar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt som utgår ifrån den egna skolans behov och förutsättningar.

Barnäktenskap och könsstympning – så hanterar du ämnet i skolan

Bita Eshraghi, Ellie Al-Kahwati, Sara Mühling, Petra Hallebrant
Torsdag 13:00 - 13:30 Lilla scen
Svenska FN-förbundet

En introduktion till ämnena barnäktenskap och könsstympning i skolan: utsatta elever, lagstiftning och praktiska råd.

Förebygg och motverka sexuella trakasserier!

Anna Stendin, Jenny Saba Persson
Torsdag 13:00 - 13:30 Stora scen
Sensus, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, Rättighetscentrum Norrbotten, Rättighetscentrum Västerbotten

Arbetsgivare ska förebygga, utreda och åtgärda sexuella
trakasserier. Vi tittar på lagens skydd och hur förebygga och motverka dem på
arbetet.