Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för V.I.P-programmet (viktig intressant person)

V.I.P-programmet (viktig intressant person) Har passerat

Torsdag 15 november 2018 12:30 - 13:00 Lilla scen

Föreläsare: Carin Elander, Jeanette Wåhslen

V.I.P-programmet(viktig intressant person), ger kunskap om känslor, gränssättning och våld till personer med intellektuell funktionsvariation. V.I.P är en gruppverksamhet vars syfte är att förebygga våld i nära relationer för denna målgrupp. Genom att bli medveten om känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer. Att dela sina åsikter och erfarenheter i grupp sätter i gång processer som kan leda till en förändring och öka självkänslan hos deltagarna. Seminariet kommer att ge ökad kunskap om målgruppen och dess utsatthet och hur man på ett enkelt sätt kan arbeta våldsförebyggande i grupp.

Arrangör(er)

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

Taggar

Den egna kroppen
Metod och verktyg
Trygghet
Våld i nära relationer
Våldsprevention

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Carin Elander Föreläsare

Enskede Årsta Vantör SDF

Jeanette Wåhslen Föreläsare

V.I.P-programmet ger kunskap om känslor, gränssättning och våld till personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation. V.I.P är en gruppverksamhet vars syfte är att förebygga våld i nära relationer.