Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 12:30 - 13:00 Stora scen

Föreläsare: Ole von Uexküll, Stina Oscarson

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? är en handbok i att vara medborgare, en inspirationskälla och kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld. Kort sagt: vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas. En viktig inspirationskälla är den amerikanske tänkaren och Right Livelihood-pristagaren Gene Sharps idéer om icke- våld som medel för samhällsförändring. Boken kastar sig mellan teorier om demokrati och samhällsförändring samt ger konkreta exempel på lyckad aktivism. Ta del av ett samtal mellan Stina Oscarsson, bokens författare, och Ole von Uexküll, the Right Livelihood Award.

Arrangör(er)

Mänskliga Rättighetsdagarna

Taggar

Demokrati
Icke-våld
Metod och verktyg

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Civilsamhälle

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Ole von Uexküll Föreläsare

The Right Livelihood Award

Executive Director, The Right Livelihood Award

Stina Oscarson Föreläsare

Stina Oscarson är dramatiker ​regissör och fri skribent. Hon har tidigare varit bl.a chef för radioteatern vid Sveriges radio och för Orionteatern i Stockholm.