Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Förebygg och motverka sexuella trakasserier! Har passerat

Torsdag 15 november 2018 13:00 - 13:30 Stora scen

Föreläsare: Anna Stendin, Jenny Saba Persson

I lagen finns ett skydd mot sexuella trakasserier på arbetet. Lagen beskriver sexuella trakasserier som uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Arbetsgivare har skyldighet att förebygga, utreda och åtgärda sexuella trakasserier.

Under det här seminariet utforskar vi tillsammans vad sexuella trakasserier kan vara och hur det går att skapa rutiner för att förebygga och motverka dem. Sensus bjuder in representanter från flera antidiskrimineringsbyråer som har praktiska erfarenheter av arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier inom arbetslivet.

I seminariet utforskar vi frågor som:
Vad är sexuella trakasserier?
Hur kan vi undersöka risker på arbetsplatsen?
Hur kan arbetsplatser arbeta aktivt för att förebygga sexuella trakasserier?

Arrangör(er)

Sensus, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, Rättighetscentrum Norrbotten, Rättighetscentrum Västerbotten

Taggar

Arbetsplatsen
Diskriminering
Sexualiserat våld
Trakasserier

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Intresserad allmänhet
Näringsliv

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Anna Stendin Föreläsare

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Jenny Saba Persson Föreläsare

Rättighetscentrum Västerbotten