Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Sjukvård i skottlinjen – en fråga om liv och död Har passerat

Torsdag 15 november 2018 12:00 - 12:30 Globala scenen

Seminariet handlar om dagens situation för hälso- och sjukvård under väpnad konflikt samt om krigets lagar med särskilt fokus på de regler som skyddar densamma.

Arrangör(er)

Svenska Röda korset

Taggar

Krig- och konfliktzoner
Akuta insatser

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No