Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Medborgarbildning på yrkesprogram – möjligheter och utmaningar

Medborgarbildning på yrkesprogram – möjligheter och utmaningar Har passerat

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Forskning & skolutveckling

Föreläsare: Christina Ottander, Eva Knekta, Katarina Kärnebro, Katarina Ottander, Kristina Ledman, Torbjörn Lindmark

Spår: Forskning & skolutv, ULF – forskning och skolutveckling

Projektet omfattar lärare och forskare som tillsammans undersöker hur undervisning i 50 p kurser i historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap kan samarbeta för att nå gymnasiets medborgerliga uppdrag. Baserat första årets erfarenheter från kollegiala diskussioner och rektorsintervjuer har flera utmaningar relaterat till att jobba med både med forsknings- och utvecklingsprojekt inom skolan och med medborgarbildning på yrkesprogrammen blivit synliggjorda. Presentationen kommer att redovisa och diskutera hur några av dessa utmaningar kan hanteras. Presentationerna utgår från ett ULF FoU-projekt. ULF är en nationell försöksverksamhet 2017–2021 som syftar till att utveckla och pröva modeller för samverkan mellan skola och lärosäte vad gäller praktiknära forskning och verksamhetsutveckling i skolverksamhet.

Föreläsare

Profilbild för Christina Ottander

Christina Ottander Föreläsare

Christina är professor i naturvetenskapens didaktik och arbetar med forskning, praktikutveckling och undervisning. Christinas forskning är praktiknära, oftast i samarbete med lärare, och syftar till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer och kontext har för lärande i och intresse för naturvetenskap.

Profilbild för Eva Knekta

Eva Knekta Föreläsare

Eva är universitetslektor och forskar på frågor kopplat till naturvetenskaplig utbildning, medborgarbildning och en hållbar samhällsförändring.

Katarina Kärnebro Föreläsare

Umeå universitet

Katarina Ottander Föreläsare

Örnsköldsviks kommun

Profilbild för Kristina Ledman

Kristina Ledman Föreläsare

Kristinas forskningsintresse rör skolans demokratiska uppdrag. I sin forskning studerar hon dels medborgarskapande processer inom gymnasiets yrkesprogram och dels SO-ämnenas funktion för medborgarbildning.

Profilbild för Torbjörn Lindmark

Torbjörn Lindmark Föreläsare

Torbjörn arbetar som universitetslektor på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Torbjörn är involverad i ett nystartat ULF projekt med yrkesprogrammen på Örnsköldsviks gymnasium för att tillsammans med elevernas lärare utveckla deras medborgarbildning i ämnena; naturkunskap, religon, historia och samhällskunskap. Torbjörns forsknings- och undervisningsintressen ligger inom samhällskunskapsdidaktik och läroplansteori, där han bland annat är intresserad av statens styrning av skolan samt praxisnära forskning kring undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder inom SO ämnen på högstadiet och inom samhällskunskap på gymnasiet.