Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

ICNP och andra klassifikationer: en jämförelse med ICF och KVÅ

Jan Florin
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:00 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Studerande, Vårdpersonal, Dokumentation, Användbarhet

Profilbild för Hur ska socialtjänstens förutsättningar för informationsutbyte och standardisering av dokumentation förbättras

Hur ska socialtjänstens förutsättningar för informationsutbyte och standardisering av dokumentation förbättras

Helena Nilsson, Klas Nilsson, Vivéca BusckHåkans
Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Vilken nytta får kommuner av att använda informationsspecifikationen BBIC (barnens behov i centrum)

Vilken nytta får kommuner av att använda informationsspecifikationen BBIC (barnens behov i centrum)

Anne Simmasgård, Helena Stålhammar, Niklas Eklöf
Onsdag 24 maj 2023 09:30 - 10:00 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Vilka åtgärder utförs inom kommunal hälso-och sjukvård? Hur kan dessa hälsodata användas?

Vilka åtgärder utförs inom kommunal hälso-och sjukvård? Hur kan dessa hälsodata användas?

Ann-Helene Almborg, Kristina Klerdal
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:00 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Avtalssamverkan inom socialtjänsten - erfarenheter från Mellerud och Bengtsfors

Avtalssamverkan inom socialtjänsten - erfarenheter från Mellerud och Bengtsfors

Agneta Söqvist, Anna Olofsson, Max Birath, Paula Törnqvist, Tanja Mattson, Pani Hormatipour
Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 11:30 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Panel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Kommun

Profilbild för Gör data användbart för personalen och minska stressen

Gör data användbart för personalen och minska stressen

Johan Rindeborg
Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 12:15 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun

Profilbild för Gemensam utveckling av verksamhetssystemen för socialtjänsten

Gemensam utveckling av verksamhetssystemen för socialtjänsten

Klas Nilsson, Maria Ehrndal, Albert Winter, Anders Klippinger, Jahn Sundin, Magnus Skebäck, Malin Bolmstedt, Marie Johansson
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 14:00 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Utökad, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Dokumentation, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Att styra med kunskap genom automatiserad uppföljning

Att styra med kunskap genom automatiserad uppföljning

Clara Halléhn, Mirelle Mård, Niklas Hörling
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 14:30 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Datadriven utveckling inom socialtjänsten

Datadriven utveckling inom socialtjänsten

Annika Londono Öst, Frida Sandström, Pani Hormatipour, Ulrik Hellmark, Åse Andersson
Onsdag 24 maj 2023 14:30 - 15:00 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Kommun

Profilbild för Nationella kunskapsstöd för e-hälsa

Nationella kunskapsstöd för e-hälsa

Åsa Zetterström Klintsjö
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet

Profilbild för Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation - nya möjligheter till samverkan

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation - nya möjligheter till samverkan

Annelie Amigelius, Karin Bengtsson
Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Dokumentation, Juridik

Profilbild för En modell för sömlös vårdinformation mellan kommun och region

En modell för sömlös vårdinformation mellan kommun och region

Tobias Perdahl
Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Användbarhet

Profilbild för Säker digital kommunikation – förändringsledning i verksamheten för att plocka hem nyttorna

Säker digital kommunikation – förändringsledning i verksamheten för att plocka hem nyttorna

Anna Ekegren, Fredrik Edholm, Ingel Petré, Åsa Holmlund, Annika Liljegren, Caroline Hagberg, Malin Domeij
Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:05 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för AI för socialtjänsten

AI för socialtjänsten

Lovisa Ericsson, Malin Lindström
Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 10:30 J1
Workshops / Fördjupningar, Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling

Profilbild för Framtidens äldreboende genom fastigheten som datanav

Framtidens äldreboende genom fastigheten som datanav

Jonas Ek, Marie Segerlund
Torsdag 25 maj 2023 09:05 - 09:45 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Informationssäkerhet

Profilbild för Regeringen vill ändra Socialtjänstlagen för att öka användandet av välfärdsteknik. Lagändringarna träder i kraft i mars nästa år. Vad kommer de innebära i praktiken?

Regeringen vill ändra Socialtjänstlagen för att öka användandet av välfärdsteknik. Lagändringarna träder i kraft i mars nästa år. Vad kommer de innebära i praktiken?

Anna-Lena Frändeborn, Henrik Essunger
Torsdag 25 maj 2023 09:45 - 10:00 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Juridik, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Framtidens omsorg

Framtidens omsorg

Ulrika Eriksson
Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 11:00 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Kan man digitalisera hemsjukvården

Kan man digitalisera hemsjukvården

Karin Bengtsson, Maria Ehrndal
Torsdag 25 maj 2023 11:00 - 11:30 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun

Profilbild för I samarbete med Film and Tell och Apple har vi en paneldebatt runt filmen LEVA TILLS JAG DÖR om hur vi tillsammans vill förbättra framtidens äldreomsorg.

I samarbete med Film and Tell och Apple har vi en paneldebatt runt filmen LEVA TILLS JAG DÖR om hur vi tillsammans vill förbättra framtidens äldreomsorg.

Monica Berglund, Jesper Andersson, Malin Sölsnaes, Mikael Geitner, Petra von Heideken Wågert
Torsdag 25 maj 2023 11:30 - 12:10 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Kommun

Profilbild för Kan arbetsgivare göra skillnad för ett hälsosamt åldrande?

Kan arbetsgivare göra skillnad för ett hälsosamt åldrande?

Daniel Hansson
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 13:30 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Etik