Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv

Standardisering ur både nordiskt och professionsperspektiv med information om läget inom några arbetsområden. 

Varför är det viktigt att olika professioner deltar i standardiseringen, och hur jobbar vi med det.  

  • Nordiska rådets arbete med standardisering inom e-hälsa
  • European Health Data Space (EHDS) –möjligheter och utmaningar i förhållande till standardisering
  • Status för revidering av standarden International Patient Summary och arbetet med Reducing the Clinicians Burden; ett professionsperspektiv.
  • Standardisering för AI i framtidens vård

Avsändare för spåret: SIS TK334 i samverkan med HL7 Sverige och övriga nordiska hälsoinformatikkommitter.

Moderatorer: Georg F. Ranhoff och Mikael Wintell

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för The Nordic Council of Minister’s work on e-health Standardization.

The Nordic Council of Minister’s work on e-health Standardization.

Marianne LodvirHemsing
Tisdag 23 maj 2023 13:10 - 13:25 F2
Nordiskt fokus, Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, Svenska, Enbart på plats, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Profilbild för European Health Data Space (EHDS) - en drivkraft för standarder inom e-hälsa och hälsodata

European Health Data Space (EHDS) - en drivkraft för standarder inom e-hälsa och hälsodata

Michel Silvestri
Tisdag 23 maj 2023 13:25 - 13:35 F2
Nordiskt fokus, Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, Svenska, Förinspelat + På plats, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Juridik, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Etik

Profilbild för European Health Data Space (EHDS) – opportunities and challenges in relation to standardization – Danish perspective and measures

European Health Data Space (EHDS) – opportunities and challenges in relation to standardization – Danish perspective and measures

Frederik Endsleff, Jeanett Fleron
Tisdag 23 maj 2023 13:35 - 13:50 F2
Nordiskt fokus, Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, English, Förinspelat + På plats, Panel, Orientering, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Innovativ/forskning, Juridik, Information/myndighet

Profilbild för Standardisering och certifiering för hälsorelaterade produkter och tjänster genom nya plattformar och AI baserad på hälsodata

Standardisering och certifiering för hälsorelaterade produkter och tjänster genom nya plattformar och AI baserad på hälsodata

Alireza Salehi
Tisdag 23 maj 2023 14:20 - 14:40 F2
Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, Nordiskt fokus, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Kommun, Test/validering, Dokumentation, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profilbild för Diskussion och sammanfattning spår: Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv

Diskussion och sammanfattning spår: Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv

Georg F. Ranhoff, Mikael Wintell
Tisdag 23 maj 2023 14:40 - 15:00 F2
Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, Svenska, Enbart på plats, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)