Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Informationssäkerhet

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Accelerate innovation with modern cloud technology - without even running in the cloud

Accelerate innovation with modern cloud technology - without even running in the cloud

Johan Tordsson
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 A6
Informationssäkerhet, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet

Profilbild för Future hospital and transparent risk

Future hospital and transparent risk

Emlyn Butterfield, Veronica Schmitt
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 14:00 A6
Informationssäkerhet, English, Förinspelat + På plats, Utökad, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profilbild för Information flow and consultation in home care

Information flow and consultation in home care

Juha-Matti Ranta
Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 A6
Informationssäkerhet, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profilbild för Privacy management of welfare technologies in the home environment

Privacy management of welfare technologies in the home environment

Yang Bian
Onsdag 24 maj 2023 14:30 - 15:00 A6
Informationssäkerhet, English, Enbart på plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för The challenges of connecting IT and OT in medical technical equipment

The challenges of connecting IT and OT in medical technical equipment

Sokratis Katsikas
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 14:30 A6
Informationssäkerhet, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för The debated EHR user experience: from shouting out to working out

The debated EHR user experience: from shouting out to working out

Antti Iivanainen, Janne Pitkänen
Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 A6
Informationssäkerhet, English, Enbart på plats, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Användbarhet