Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Reimbursement and market access for digital solutions

Med det breda utbudet av digitala hälsolösningar (DHS) som kommer ut på marknaden, inklusive de som klassificeras som medicintekniska produkter, friskvårdsappar och de som används inom socialvården, finns det ett behov av bedömningsprogram för att säkerställa säker och effektiv användning.

Första fokus i detta spår är olika bedömningsprogram som helt eller delvis är inriktade på lösningar utanför medicintekniska regler.

Det andra fokuset är att förstå den senaste tekniken i utvärderingen och beslutsfattandet för återbetalning av DHS i flera europeiska länder, med frågor som:

  • Beror det begränsade införandet av DHS på begränsade bevis för produkterna eller begränsningar i utvärderingsramarna?
  • Vad har de tidiga pionjärerna för erfarenhet av att introducera dessa program?
  • Vilka är möjligheterna att etablera standardiserade ramverk för fjärrövervakning för specifika sjukdomar?
  • Vilka är de utestående frågorna för att skapa relevanta utvärderingsramar?
  • Hur kan vården som en del av en samhällsbudget säkerställa en effektiv implementering av DHS ?

Språket i detta spåret är engelska

Samordnare och inbjudande till detta spår är E-hälsomyndigheten 

Mer om hälsoappar hittar du i spåret Hälsoappar


Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Introduction to Reimbursement and market access for digital solutions

Introduction to Reimbursement and market access for digital solutions

Mattias Kyhlstedt
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:10 F5
Reimbursement and market access for digital solutions , English, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Appar

Profilbild för CEN-ISO/TS 82304-2 - Cross-border labelling of health and wellness apps

CEN-ISO/TS 82304-2 - Cross-border labelling of health and wellness apps

Petra Hoogendoorn
Onsdag 24 maj 2023 13:10 - 13:30 F5
Reimbursement and market access for digital solutions , English, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Kommun, Appar

Profilbild för Digital health apps under the umbrella of the Nordic Welfare Model

Digital health apps under the umbrella of the Nordic Welfare Model

Anders Tunold-Hanssen, Rasmus Malmborg
Onsdag 24 maj 2023 13:45 - 14:05 F5
Reimbursement and market access for digital solutions , English, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Kommun, Appar

Profilbild för Safer health apps

Safer health apps

Arve Paulsen
Onsdag 24 maj 2023 14:05 - 14:25 F5
Reimbursement and market access for digital solutions , English, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Kommun, Appar, Juridik

Profilbild för Health technology assessment (HTA) activities for digital health technologies in Finland

Health technology assessment (HTA) activities for digital health technologies in Finland

Jari Haverinen
Onsdag 24 maj 2023 14:25 - 14:45 F5
Reimbursement and market access for digital solutions , English, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Vårdpersonal, Appar

Profilbild för DiGA - The German Reimbursement process for Digital Health

DiGA - The German Reimbursement process for Digital Health

Mattias Kyhlstedt
Onsdag 24 maj 2023 14:45 - 15:00 F5
Reimbursement and market access for digital solutions , English, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Appar

Profilbild för How France became the new Eldorado for digital health reimbursement?

How France became the new Eldorado for digital health reimbursement?

Ouassim NAIET EL GAIED
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 15:55 F5
Reimbursement and market access for digital solutions , English, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Juridik

Profilbild för PECAN, the new DiGa-like pathway in France.

PECAN, the new DiGa-like pathway in France.

Ouassim NAIET EL GAIED
Onsdag 24 maj 2023 15:55 - 16:10 F5
Reimbursement and market access for digital solutions , English, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Juridik

Profilbild för How can we, in the industry work to impact reimbursement for RPM?  - Best practice and example sharing from Boston Scientific in an European context

How can we, in the industry work to impact reimbursement for RPM? - Best practice and example sharing from Boston Scientific in an European context

Sylwia Piekarska
Onsdag 24 maj 2023 16:10 - 16:30 F5
Reimbursement and market access for digital solutions , English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Panel discussion: Reimbursement and market access for digital solutions

Panel discussion: Reimbursement and market access for digital solutions

Mattias Kyhlstedt, Agneta Karlsson, Anders Tunold-Hanssen, Arve Paulsen, Jari Haverinen, Ouassim NAIET EL GAIED, Petra Hoogendoorn, Sylwia Piekarska
Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 F5
Reimbursement and market access for digital solutions , English, Livesänd, Panel, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Appar