Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Jämlik hälsa

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Barn och unga i 1177

Barn och unga i 1177

Kajsa Söderblom, Lars Gelander, Lennie Lindberg, Sofie Zetterström
Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:15 A1
Jämlik hälsa, Svenska, Livesänd, Annat, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling

Profilbild för Falldatabas för diagnostiskt centrum

Falldatabas för diagnostiskt centrum

Hanna Rafstedt
Torsdag 25 maj 2023 13:30 - 14:00 A1
Jämlik hälsa, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis)

Hur gör vi svensk sjukvård jämlik? Mät och följ upp!

Katarina Beech, Margareta Haag, Nasim Farrokhnia, Signe Friesland
Torsdag 25 maj 2023 09:15 - 10:00 A1
Jämlik hälsa, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Mer jämlik vård och tryggare triagering med hjälp av kliniska data

Mer jämlik vård och tryggare triagering med hjälp av kliniska data

Joel Ellbin
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 13:30 A1
Jämlik hälsa, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet

Profilbild för Ny medicinsk bedömning - en plattform för patienter och vårdpersonal som möjliggör tryggare cancervård

Ny medicinsk bedömning - en plattform för patienter och vårdpersonal som möjliggör tryggare cancervård

Ralf Segersvärd
Torsdag 25 maj 2023 14:00 - 14:30 A1
Jämlik hälsa, Svenska, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering

Profilbild för Operationsköläget - har vi en jämlik vård i Sverige?

Operationsköläget - har vi en jämlik vård i Sverige?

Gunnar Enlund
Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 11:15 A1
Jämlik hälsa, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Varför är kvinnor sjukare än män och hur kan ny teknologi lösa problemen?

Varför är kvinnor sjukare än män och hur kan ny teknologi lösa problemen?

Jennifer Grönqvist, Monika Björn, Peter Martin, Rocio Montejo, Sara Blümel, Tilda Lundgren
Torsdag 25 maj 2023 11:15 - 12:00 A1
Jämlik hälsa, Svenska, Livesänd, Panel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Innovativ/forskning