Header image for Vitalis 2023

Sessions

The conference at Vitalis 2023 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme.


Register for conference | Vitalis - English

Track: Hälsodata

Spåret inleds med fokus på Digital Infrastruktur Sverige

En välfungerande infrastruktur bygger på aktiva åtgärder för att uppnå internationell interoperabilitet och kan samtidigt gagna och skynda på utvecklingen av interoperabilitet på nationell nivå

Interoperabilitet är förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs.

Moderator: Max Herulf, chefsläkare E‑hälsomyndigheten 


Andra delen av spåret Nyttan med Hälsodata, här och nu och i framtiden syftar att inspirera till ökad hälsodata-tillämpning genom att dela pågående initiativ från olika håll: brukare, entreprenörer, vårdgivare och intresseorganisationer där just hälso- och sjukvård och teknik möts, ur ett tydligt nyttoperspektiv för brukarna. 

Detta spår kommer att konkret ta sig an vård- och hälsodata för klinik, forskning och Life Science, visa på goda exempel på nationell och europeisk nivå, söka förtydliga de olika myndigheternas ansvar och aktiviteter, beakta riskerna och samtidigt driva framåt för bättre access och större tillämpning för en bättre vård. Under spårets gång kommer en aktiv användarpanel bestående av experter att kommentera de olika inläggen. 

Moderatorer: Nasim Farrokhnia, ordf eHälsoläkarföreningen + Jenni Nordborg, Chef för internationella relationer på Lif 


Hälsodataspåret rundas sedan av på torsdagen med föreläsningar med fokus på datadriven vårdAll sessions

Filters

Location

Topic

Language

Seminar type

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Conference

Profile image for minKod - Cancervård på ungas villkor

minKod - Cancervård på ungas villkor

Siri Kautsky, Ylva Hård af Segerstad
Tuesday May 23, 2023 15:35 - 15:45 .F-Expo
Hälsodata, Swedish, Live broadcast, Other, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Patient centration, Innovation/research

Profile image for GMS: Status and Lessons learned

GMS: Status and Lessons learned

Per Sikora
Tuesday May 23, 2023 14:40 - 15:00 .F-Expo
Hälsodata, Swedish, Live broadcast, Other, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Law, Judicial procedures

Profile image for Neurorapporten 2023 - Är patienten rustad för e-hälsa?

Neurorapporten 2023 - Är patienten rustad för e-hälsa?

Fanette Caudron
Tuesday May 23, 2023 15:45 - 15:55 .F-Expo
Hälsodata, Swedish, Live broadcast, Other, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Technicians/IT/Developers, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Follow-up/Report of current status, Patient safety

Profile image for Federerade analyser

Federerade analyser

Rolf Gedeborg
Thursday May 25, 2023 13:00 - 13:30 A5
Hälsodata, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Innovation/research, Law, Judicial procedures, Information security, Government information

Profile image for NGS-tjänsten- viktig pusselbit i den digitala infrastrukturen

NGS-tjänsten- viktig pusselbit i den digitala infrastrukturen

Anne Simmasgård, Helena Nilsson
Thursday May 25, 2023 11:30 - 12:00 A5
Hälsodata, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Management, Municipality, Follow-up/Report of current status, Documentation, Information security, Government information

Profile image for Nyttan med hälsodata: Här och nu, och i framtiden

Nyttan med hälsodata: Här och nu, och i framtiden

Jenni Nordborg, Nasim Farrokhnia
Tuesday May 23, 2023 15:30 - 15:35 .F-Expo
Hälsodata, Swedish, Live broadcast, Other, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Innovation/research, Ethics

Profile image for Att analysera (agera) eller inte analysera (agera)?  Risker, möjligheter, ansvar och etik

Att analysera (agera) eller inte analysera (agera)? Risker, möjligheter, ansvar och etik

Fanny Lotta Eriksson, Lena Lindgren Schelin, Lise Lidbäck, Siri Kautsky, Sofia Ernestam, Torbjörn Söderström
Tuesday May 23, 2023 16:15 - 16:55 .F-Expo
Hälsodata, Swedish, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Ethics

Profile image for Socialstyrelsens hälsodataregister och förslag på nya hälsodatainsamlingar

Socialstyrelsens hälsodataregister och förslag på nya hälsodatainsamlingar

Anna Gref, Kristina Bränd Persson
Thursday May 25, 2023 13:30 - 14:00 A5
Hälsodata, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Researchers, Benefits/effects, Government information

Profile image for Datadrivet kvalitetsarbete inom riskbedömningar fall, trycksår och undernäring, lärdomar från Karolinska Universitetssjukhuset

Datadrivet kvalitetsarbete inom riskbedömningar fall, trycksår och undernäring, lärdomar från Karolinska Universitetssjukhuset

Jonas Blomqvist, Samira Nikman
Thursday May 25, 2023 08:30 - 09:00 A5
Hälsodata, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Introductory, Organizational development, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Follow-up/Report of current status, Patient safety

Profile image for Data som strategisk resurs i tillsynen – exemplet SÄBO

Data som strategisk resurs i tillsynen – exemplet SÄBO

Sofia Wallström
Tuesday May 23, 2023 14:20 - 14:40 .F-Expo
Hälsodata, Swedish, Live broadcast, Other, Other, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Municipality, Innovation/research, Documentation, Patient safety, Government information

Profile image for Varför är vi så rädda för effektivitet?

Varför är vi så rädda för effektivitet?

Björn Jacobson
Thursday May 25, 2023 14:30 - 15:00 A5
Hälsodata, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Usability

Profile image for Vinnovas presenterar sina satsningar på innovation inom hälsodata

Vinnovas presenterar sina satsningar på innovation inom hälsodata

Anna Löfgren Wilteus, Jonas Tranell, Pontus vonBahr, Sanna Edlund
Tuesday May 23, 2023 13:40 - 14:00 .F-Expo
Hälsodata, Swedish, Live broadcast, Other, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Welfare development, Innovation/research, Government information

Profile image for Om patienten skadas - ansvarsförhållanden för komplexa IT-system

Om patienten skadas - ansvarsförhållanden för komplexa IT-system

Sandra Sjöåker, Veronica Hagman
Tuesday May 23, 2023 15:55 - 16:15 .F-Expo
Hälsodata, Swedish, Live broadcast, Other, Other, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient safety, Government information

Profile image for Delning av hälsodata - En lösning till Nordiska hälso- och sjukvårdsutmaningar

Delning av hälsodata - En lösning till Nordiska hälso- och sjukvårdsutmaningar

Cecilia Täkte, Daniel Forslund, Frederik van Deurs, Fredrik Söder, Lars Linder, Martina Ljunge, Rasmus Malmborg
Wednesday May 24, 2023 15:30 - 17:00 F2
Nordic focus, Hälsodata, Swedish, On site only, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Benefits/effects, Management

Profile image for Hur digitala lösningar kan användas inom Lean Healthcare för att minska kostnader och övertidsarbete, korta köer och höja vårdkvaliteten

Hur digitala lösningar kan användas inom Lean Healthcare för att minska kostnader och övertidsarbete, korta köer och höja vårdkvaliteten

Miriam Bottinga, Tore Evang
Thursday May 25, 2023 09:00 - 10:00 A5
Hälsodata, Swedish, On site only, Extended 55 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Innovation/research

Profile image for Projekt prototyp ekosystem

Projekt prototyp ekosystem

Jenny Harrysdotter
Tuesday May 23, 2023 11:25 - 11:40 .F-Expo
Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige, Swedish, Live broadcast, Presentation, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient centration

Profile image for GRAL - För en datadriven vård, nu och i framtiden.

GRAL - För en datadriven vård, nu och i framtiden.

Anders Saeland Jannesson, Catarina Karlberg, Emma Thonander Hallgren, Joakim Wikström
Thursday May 25, 2023 10:30 - 11:30 A5
Hälsodata, Swedish, Pre-recorded + On-site, Extended 55 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Innovation/research, Follow-up/Report of current status

Profile image for EHDS - Status och förhandlingsprocess

EHDS - Status och förhandlingsprocess

Fredrik Öhrn, Michel Silvestri
Tuesday May 23, 2023 11:10 - 11:25 .F-Expo
Digital Infrastruktur Sverige, Hälsodata, Swedish, Live broadcast, Presentation, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Management, Documentation, Law, Judicial procedures, Government information

Profile image for Nyttan med hälsodata: Här och nu, och i framtiden

Nyttan med hälsodata: Här och nu, och i framtiden

Jenni Nordborg, Nasim Farrokhnia
Tuesday May 23, 2023 13:00 - 13:10 .F-Expo
Hälsodata, Swedish, Live broadcast, Other, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Innovation/research, Ethics

Profile image for Hur kan Ena - Sveriges digitala infrastruktur användas som en bas för digitaliseringen av välfärden?

Hur kan Ena - Sveriges digitala infrastruktur användas som en bas för digitaliseringen av välfärden?

Daniel Antonsson
Tuesday May 23, 2023 10:55 - 11:10 .F-Expo
Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige, Swedish, Live broadcast, Other, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Management, Government information