Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Programpunkter

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de filmade seminarierna från Globala scenen krävs det att du registrerar dig. Det är helt kostnadsfritt! 

Registrering digitala Fredstorget

För att titta på seminarier klicka på seminariets titel och "Checka in"

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Filter

Plats

Programpunkt/Miniseminarium

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Språk

Ämnestagg

Programform

Tolkningsalternativ

Programpunkt/Miniseminarium Miniseminarium (25 minuter)
Profilbild för Är Sveriges ansvarstagande för funktionsrättens globala utveckling hotad?

Rätt till trygghet och säkerhet för alla-utanförskap, myter och fördomar och vägar framåt

Agneta Persson, Anna Gustafsson, Anna-Karin Engqvist
Torsdag 17 november 2022 10:00 - 10:30 Lilla scenen
Nationell samverkan psykisk hälsa Västra Götaland och Göteborg, Personligt ombud Bräcke diakoni Göteborg, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Turning the global feminist policy space upside-down: Bringing women's voices from fragile states into the center

Turning the global feminist policy space upside-down: Bringing women's voices from fragile states into the center

Josephine Sundqvist, Charity Resian , Hon. Sophia Pal Gai
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:00 Globala scenen
LM International / Läkarmissionen

Profilbild för Trygg på jobbet?

Trygg på jobbet?

Jenny Saba Persson, Johan Eklund, Maria Refai
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:00 Lilla scenen
Rättighetscentrum Dalarna, Rättighetscentrum Västerbotten, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Sensus, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Ultra fast fashion - bidrar du till slaveri och miljöförstöring?

Ultra fast fashion - bidrar du till slaveri och miljöförstöring?

Magnus Boström, Malin Kjellqvist
Torsdag 17 november 2022 11:00 - 11:30 Globala scenen
FUF - Föreningen för utvecklingsfrågor

Profilbild för Civilsamhället som trygghetsfrämjare och brottsförebyggare

Civilsamhället som trygghetsfrämjare och brottsförebyggare

Helena Astvald, Tina Fingal Swens
Torsdag 17 november 2022 11:00 - 11:30 Lilla scenen
Örebro Föreningsråd, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

Profilbild för Fristadsprogrammet med exempel från Örebro kommun - Safe but not silent

Fristadsprogrammet med exempel från Örebro kommun - Safe but not silent

Örebro kommun, Abdalla Basher, Elisabeth Dyvik, Lennart Bondeson
Torsdag 17 november 2022 11:30 - 12:00 Globala scenen
Örebro kommun, ICORN, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

Klimatoro – drivkraft till handling eller handlingsförlamning?

Benjamin Kadic, Sara Bronner, Jonas Edlund
Torsdag 17 november 2022 11:30 - 12:00 Lilla scenen
Örebro kommun, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Voices from Human Rights Students

Om det var du: Rasism och diskriminering i skolan

Claes Tängh Wrangel, Jesper Magnusson
Torsdag 17 november 2022 12:00 - 12:30 Lilla scenen
CRS, CEMFOR och IfU Uppsala universitet; Fredens Hus

Profilbild för Rapport från klimatmötet

Rapport från klimatmötet

Erik Huss, Alasdair Skelton
Torsdag 17 november 2022 12:30 - 13:00 Globala scenen
Researchers Desk

Profilbild för Ungas innovationskraft för mer levande landsbygder

Ungas innovationskraft för mer levande landsbygder

Oliwer Karlsson, Wille Dahl
Torsdag 17 november 2022 12:30 - 13:00 Lilla scenen
Youth 2030 Movement

Islamic Relief and gender equality projects

Torsdag 17 november 2022 13:00 - 13:30 Globala scenen
Islamic Relief, Teckenspråkstolkas

Så jobbar DO för individens upprättelse

Adrian Engman, Karin Ahlstrand Oxhamre
Torsdag 17 november 2022 13:00 - 13:30 Lilla scenen
Diskrimineringsombudsmannen, Teckenspråkstolkas

Profilbild för En skola för alla?

En skola för alla?

Karina Johansson, Karin Fröding, Pia Persson
Torsdag 17 november 2022 13:30 - 14:00 Lilla scenen
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Living not just surviving

Living not just surviving

Peace Kyamureku, Prudence Woodford-Berger
Torsdag 17 november 2022 14:00 - 14:30 Globala scenen
HelpAge International

Profilbild för Trygghet för hbtqi-personer – ett aktivt arbete

Trygghet för hbtqi-personer – ett aktivt arbete

Anna-Karin Caspersson, Erik Gyll
Torsdag 17 november 2022 14:00 - 14:30 Lilla scenen
Svenska kyrkan, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Ickevåld som konstruktiv samhällskraft

Ickevåld som konstruktiv samhällskraft

Studieförbundet Bilda, Niclas Persson, Anna Ardin, KG Hammar
Torsdag 17 november 2022 14:30 - 15:00 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Inget om oss utan oss! Sveriges roll i framtagandet av CRPD

Inget om oss utan oss! Sveriges roll i framtagandet av CRPD

Maria Johansson, Anna Bruce, Hans von Axelson, Jan-Peter Strömgren
Torsdag 17 november 2022 14:30 - 15:00 Lilla scenen
Inget om oss utan oss! med Handikapphistoriska Föreningen och MR-fonden, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

Vikten av att stärka ungas motståndskraft mot alkohol

Frida Lind, Jane Segerblom, Johanna Davén
Torsdag 17 november 2022 15:00 - 15:30 Globala scenen
IOGT-NTO-rörelsen