Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Studieförbundet Bilda Utställare

33

Typ

Fredstorget

Programpunkter

Ickevåld som konstruktiv samhällskraft

Torsdag 17 november 2022 14:30 - 15:00 Globala scenen

Representanter

Magnus Sundell Utställare

Studieförbundet Bilda