Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Göteborgs universitet

Göteborgs universitet Utställare

41 Huvudarrangör

Presentation
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet bedriver tvärvetenskaplig utbildning och forskning inom mänskliga rättigheter.

Våra utbildningar fokuserar på införandet av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete. Forskningen inom mänskliga rättigheter berör till exempel urfolks och minoriteters rättigheter, genus och mänskliga rättigheter, jämlik hälsa och företags ansvar för mänskliga rättigheter.

I vår monter på plats i Örebro kan du samtala med våra studievägledare och studenter och hitta information om våra utbildningar. I montern hittar du också information om fakultetens seminarium under MR-dagarna.

Programpunkter

Voices from Human Rights Students

Torsdag 17 november 2022 12:00 - 12:30 Globala scenen

40. Samernas existentiella (o)trygghet

Torsdag 17 november 2022 16:00 - 17:00 Mältaren

86. Välfärdsteknik i äldreomsorgen: för vem?

Fredag 18 november 2022 14:30 - 15:30 Teatercaféet

Representanter

Profilbild för Pernilla Nordqvist

Pernilla Nordqvist ModeratorUtställare

Göteborgs universitet