Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Kan vi stärka det nordiska samarbetet kring standardisering; e-hälsa inom Hälso- och sjukvård genom att involvera professionerna tidigare i arbetet?

I detta spår kommer vi att diskutera samverkan inom Norden som kan leda till att stärka Nordens inflytande inom den internationella standardiseringen. Detta förutsätter en större och mer genomgripande samverkan inom Norden. En ansats för att nå dit är att involvera professionerna tidigare i processen kring standardisering och utvecklingen av IT-applikationer för hälso- och sjukvård/vård och omsorg, både nationellt och internationellt.

Vi kommer att fokusera dialogen kring ISO och HL7 standardiseringen kring Reducing Clinicians Burden och International Patient Summary IPS, HL7 generellt för att se om vi kan påvisa bra "pilotområden". Hur kan vi tillsammans med Nordiska ministerrådet som har denna fråga på sin agenda agera unisont som "ett" Norden rörande standardiseringsfrågor.

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för Behov av öppna och sömlösa tjänster ur kommunernas synvinkel

Behov av öppna och sömlösa tjänster ur kommunernas synvinkel

Marit Svindland
Torsdag 19 maj 2022 11:00 - 11:15 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Other, eHealth, Pre-recorded, Annat, Orientation, Introductory, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Welfare development,, Municipality, Documentation,

Profilbild för Reducing Clinicians Burden ur norsk aspekt

Reducing Clinicians Burden ur norsk aspekt

Eirik Nikolai Arnesen
Torsdag 19 maj 2022 09:15 - 09:30 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Other, eHealth, Pre-recorded, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad)

Profilbild för Synen på professionens betydelse i IT-arbete och standardisering

Synen på professionens betydelse i IT-arbete och standardisering

Åsa Gyberg-Karlsson
Torsdag 19 maj 2022 09:30 - 09:45 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Other, eHealth, Live, Annat, Other, Introductory, Management/decision makers, Care professionals, Healthcare professionals, Benefits/effects

Profilbild för Överblick av standardisering i Danmark

Överblick av standardisering i Danmark

Frederik Endsleff
Torsdag 19 maj 2022 10:30 - 10:45 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, English, Other, eHealth, Live, Annat, Other, Introductory, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Documentation,

Profilbild för Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Björn Erik Erlandsson, Mikael Wintell
Torsdag 19 maj 2022 11:15 - 12:00 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Other, eHealth, Live, Panel, Other, Introductory, Management/decision makers, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Benefits/effects, Municipality, Documentation,

Profilbild för Kärnsystem, optimerad läkemedelshantering och ”best practice” utifrån befintliga standarder

Kärnsystem, optimerad läkemedelshantering och ”best practice” utifrån befintliga standarder

Helen Seeman-lodding
Torsdag 19 maj 2022 09:45 - 10:00 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Other, eHealth, Live, Annat, Other, Introductory, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Documentation,

Standardisering inom eHälsa i Sverige

Anders Thurin
Torsdag 19 maj 2022 09:00 - 09:15 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Other, eHealth, Live, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Documentation,

Profilbild för Nordiskt standardiseringssamarbete

Nordiskt standardiseringssamarbete

Georg Fredrik Ranhoff, Björn Erik Erlandsson, Mikael Wintell
Torsdag 19 maj 2022 08:30 - 09:00 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Other, eHealth, Live, Annat, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Technicians/IT/Developers, Researchers, Healthcare professionals, Benefits/effects, Welfare development,, Management