Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Kärnsystem, optimerad läkemedelshantering och ”best practice” utifrån befintliga standarder

Kärnsystem, optimerad läkemedelshantering och ”best practice” utifrån befintliga standarder Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 09:45 - 10:00 A1

Föreläsare: Helen Seeman-lodding

Spår: Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Läkemedelsbehandling är ett fundament som hela hälso- och sjukvårdssektorn vilar på. Det är det mest använda verktyget i vårdens verktygslåda och spelar en avgörande roll i behandling, prevention, utredning och diagnostik. De sista årens mänskliga utmaningar har också satt fokus på betydelsen av den nära kopplingen mellan vetenskap, verksamhet och läkemedelsutveckling, produktion, försörjning samt läkemedelshantering. 

Förutom de helt avgörande perspektiven i omhändertagandet av våra patienter omsätter också läkemedelssektorn miljardbelopp årligen. Sveriges export av läkemedel motsvarar mer än 100 miljarder på årsbas. Att jämföra med 2022 års försvarsbudget på ca 66 miljarder.

Såväl inom som utanför EU behövs en samverkan med standardiseringsorganisationer för att uppnå ett gemensamt strukturerat arbete med informatisk utgångspunkt. 

Att skapa en hållbar, säker, utbytbar och spårbar information har hamnat högst upp på agendan. Inte minst utmaningar inom Life sciencesektorn ställer nya krav på våra organisationer.

Utifrån ett nordiskt perspektiv, i en föränderlig omvärld, behöver vi säkerställa en hållbar utveckling med framtidssäkrad information, kunskapsutveckling och stärkt samarbete inom vår del av världen.

I pågående utvecklingsarbeten av systemmiljöer inom Hälso-och sjukvårdssektorn måste vi våga identifiera och kravställa utvecklingsområden samtidigt som vi försöker lösa utmaningar med föråldrade IT-miljöer. 

Västra Götalandsregionens enhet för Informatik och standardisering bedriver ett informatiskt arbete såväl regionalt som nationellt i samråd med övriga regioner och centrala myndigheter. Vi vill sätta ljuset på behovet av ett gemensamt arbete på såväl nationell och regional som på internationell nivå. Detta behövs för att vi ska säkra pålitlig, återanvändbar och systemoberoende informationsstruktur för att framtidssäkra vårt uppdrag inom Hälso- och sjukvårdssektorn. 


Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Other

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Technicians/IT/Developers
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Documentation,

Föreläsare

Profilbild för Helen Seeman-lodding

Helen Seeman-lodding Föreläsare

Docent, Universitetssjukhusöverläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Medicinsk Rådgivare, enheten för informatik och standardisering

Docent, Universitetssjukhusöverläkare
Klinik för Anestesi och Intensivvård
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska