Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Ett av inriktningsmålen i Vision e-hälsa 2025 är att medarbetare i hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt information och kunskap i mötet med patienter och brukare. En viktig del av den information som behövs är den som dokumenteras kring den enskilda individen och som ska följa individen mellan olika aktörer i en personcentrerad vård och omsorg.

 

I detta spår presenteras pågående samverkan och utveckling som skapar förutsättningar för strukturerad och ändamålsenlig dokumentation och interoperabilitet. Inledningsvis beskrivs samverkan inom ramen för regionerna system för kunskapsstyrning och exempel på initiativ inom specifika områden. Socialstyrelsens arbete med grundläggande verktyg och stöd för en enhetlig och strukturerad dokumentation, presenteras med fokus på nationella informationsmängder, som kan fungera som semantisk referens. Myndigheten beskriver också ett systematiskt sätt att dokumentera omvårdnad med hjälp av ICNP (International Classification of Nursing Practice) i Snomed CT.

 

E-hälsomyndigheten presenterar processen för bedömning och beslut om vilka e-hälsospecifikationer som kan betraktas som gemensamma och nationella.

Regionrepresentanter i Sussa-samverkan berättar hur ett journalsystem ska fungera som arbetsverktyg för att skapa förutsättningar för informationsdriven vård.

Spåret erbjuder också en guidad tur i de delar av openEHR som är extra intressanta vid tillämning av svenska patientdatalagen.

Slutligen erbjuds även en introduktion till FHIR:s resurser för kunskapsstyrning och hur de kan användas för att representera bl.a. vårdflöden.

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för De sex FHIR resurser du behöver för styrning och uppföljning i vården

De sex FHIR resurser du behöver för styrning och uppföljning i vården

Oskar Thunman, Sahar Andersson
Onsdag 18 maj 2022 15:30 - 16:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Decision Support, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Students, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,

Profilbild för Standardisering och strukturering av information i samverkan

Standardisering och strukturering av information i samverkan

Björn Sternhammar, Maryam Khavari, Tomas Vikdahl
Onsdag 18 maj 2022 11:30 - 12:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Documentation,

Profilbild för Patientdatalagen i openEHR-baserade system

Patientdatalagen i openEHR-baserade system

Erik Sundvall
Onsdag 18 maj 2022 13:30 - 14:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Patient centration, Management, Documentation,, Patient safety, Information security

Profilbild för Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor

Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor

Karin Ahlzén, Mats Börjesson
Onsdag 18 maj 2022 09:00 - 09:30 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Annat, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Management, Documentation,, Patient safety

NI och nationella informationsmängder, för semantisk interoperabilitet

Susan Sverin
Onsdag 18 maj 2022 10:30 - 11:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Students, Management, Documentation,, Law, Judicial procedures, Patient safety, Government information

Profilbild för Nationellt system för kunskapsstyrning som grundplatta för informatikarbete
Profilbild för Nationellt överenskomna beskrivningar av gemensamma informationsmängder inom patologi

Nationellt överenskomna beskrivningar av gemensamma informationsmängder inom patologi

Elham Gholami, Karin Wallis
Onsdag 18 maj 2022 09:30 - 10:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad)

Profilbild för Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning

Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning

Manne Andersson, Vivéca Busck Håkans
Onsdag 18 maj 2022 11:00 - 11:30 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Quality and knowledge management, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Welfare development,, Management, Municipality, Follow-up/Report of current status,, Documentation,, Law, Judicial procedures, Patient safety, Usability

Profilbild för Nationella informationsmängder kan användas som utgångspunkt vid användning av olika standarder

Nationella informationsmängder kan användas som utgångspunkt vid användning av olika standarder

Kristofer Johansson
Onsdag 18 maj 2022 14:30 - 15:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Students, Benefits/effects, Patient centration, Documentation,, Patient safety, Government information

Profilbild för Så kan nationella informationsmängder beskriva informationsbehov på ett enhetligt sätt.

Så kan nationella informationsmängder beskriva informationsbehov på ett enhetligt sätt.

Kristofer Johansson
Onsdag 18 maj 2022 14:00 - 14:30 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Intermediate, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Benefits/effects, Patient centration, Management, Documentation,, Law, Judicial procedures, Patient safety, Usability

Profilbild för ICNP i Snomed CT - samverkan kring omvårdnadsterminologi