Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Standardisering och strukturering av information i samverkan

Standardisering och strukturering av information i samverkan Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 11:30 - 12:00 F2

Föreläsare: Björn Sternhammar, Maryam Khavari, Tomas Vikdahl

Spår: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Införande av ett nytt vårdinformationsstöd är utmanande och utmaningen blir definitiv större när det ska göras tillsammans i en samverkan mellan nio regioner. Utmaningen är antagen i en stark samverkan som är unik i Sverige. Att skapa standardisering och struktur i denna samverkan har flera fördelar:

Att vi har kompetenser inom nio regioner som nyttjas 

Att vi gör arbetet tillsammans istället för var för sig med högre kvalitet och effektivitet till lägre           kostnad

Att vi skapar gemensam struktur för en stor del av Sveriges hälso-och sjukvård

 Inom Sussa samverkan är det nio regioner som har beslutat att tillsammans arbeta fram en grundstruktur för en standardiserad informationshantering och en gemensam konfiguration i det nya vårdinformationsstödet. Vi arbetar även med att säkerställa rätt användning av informationen. 

Föreläsningen syftar till att beskriva hur vi arbetar, vilka är våra utgångspunkter, hur långt vi har kommit i arbetet samt vilka kritiska framgångsfaktorer vi har identifierade.

Språk

Svenska

Ämne

Informatics/semantics

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Management
Documentation,

Föreläsare

Profilbild för Björn Sternhammar

Björn Sternhammar Föreläsare

Hälsoinformatiker och leg sjuksköterska
Region Dalarna

Sjuksköterska som arbetat som verksamhetsnära förvaltningsledare för allt vad journalsystem och vårdtjänster heter i Region Dalarna. Senaste åren övergått till arbete med hälsoinformatik med fokus mot Sussa samverkan hälsoinformatik.

Profilbild för Maryam Khavari

Maryam Khavari FöreläsareUtställare

Verksamhets- och informationsarkitekt
CGI Sverige AB

Maryam har omfattande kunskap, förståelse och mer än 20 års erfarenhet av arbete inom regional, myndighet och kommunal verksamhet med informationsmanagement, digitalisering och verksamhetsutveckling.

Profilbild för Tomas Vikdahl

Tomas Vikdahl Föreläsare

Verksamhetsutvecklare digitalisering och E-hälsa och leg. sjuksköterska
Region Västerbotten