Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Nationellt system för kunskapsstyrning som grundplatta för informatikarbete

Nationellt system för kunskapsstyrning som grundplatta för informatikarbete Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 08:30 - 09:00 F2

Föreläsare: Anna Rossander, Erika Ericsson

Spår: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Kunskapsstyrning = informationsstyrning = kunskapsstyrning? Nationellt system för kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården, så att kunskapen både finns tillgänglig och används i varje patientmöte och kan nyttjas för att analysera hälso- och sjukvårdens verksamhet och resultat. En grundläggande förutsättning i detta är en fungerande informationshantering, med en gemensam syn på vilken information som krävs samt hur den bör struktureras och uttryckas enhetligt. Vi berättar övergripande om kunskapsstyrningssystemet och hur arbetet med strukturerad information kopplas in i det samt djupdyker i några av de initiativ som regionerna har valt att satsa på: en regiongemensam arbetsgrupp för användning av Snomed CT, enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor och strukturerad dokumentation inom patologin. 

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsare

Profilbild för Anna Rossander

Anna Rossander FöreläsareUtställare

Informatiker
Svensk förening för medicinsk informatik

Informatiker på enheten för Informatik och Standardisering i VGR. Arbetar med och forskar på interoperabilitet och Snomed CT. Ordförande i Snomed NAG som är en del av System för Kunskapsstyrning. Ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Informatik. Urolog.

Erika Ericsson Föreläsare

Samordnare
Sveriges kommuner och regioner

Erika Ericsson är samordnare på SKR och arbetar med frågor som rör strukturerad vårdinformation. Uppdraget är i första hand inriktat på den nationella samverkansgruppen (NSG) för strukturerad vårdinformation, som är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning. Erika har de senaste åren arbetat med frågor som rör informatik, terminologi och standardisering, i olika nationella sammanhang.