Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för De sex FHIR resurser du behöver för styrning och uppföljning i vården

De sex FHIR resurser du behöver för styrning och uppföljning i vården Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 15:30 - 16:00 F2

Föreläsare: Oskar Thunman, Sahar Andersson

Spår: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Vårdflöden och processer samt verksamhetsregler och KPI:er är centrala begrepp i styrningen och uppföljning i vården. En utmaning många vårdgivare står inför är att kunna representera denna typ av artefakter för kunskapsstyrning som konfiguration i sina vårdinformationsmiljöer. I FHIR utgör ett antal resurser motorn för kunskapsstyrning. Tillsammans med resurser som säkerställer en tillräckligt god annotation vid dokumentation av genomförda processer kan FHIR utgöra ett standardiserat språk för att styra och följa upp vårdprocesser. Denna presentation ger en överflygning av dessa delar av FHIR tillsammans med övergripande beskrivning av de komponenter i en modern vårdinformationsmiljö som samspelar för att realisera detta i praktiken. 


Språk

Svenska

Ämne

Decision Support

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Students

Nyckelord

Innovation/research
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Oskar Thunman

Oskar Thunman Föreläsare

Informationsarkitekt
Sopra Steria

Oskar är informations- och lösningsarkitekt med fokus på digital hälsa, med lång erfarenhet av såväl nationella som internationella projekt.

Profilbild för Sahar Andersson

Sahar Andersson Föreläsare

Medicinsk Informatiker
Sopra Steria

Sahar är hälsoinformatiker med en bakgrund från vården. Hon kombinerar rollen som informatiker med arbete inom kravanalys och har erfarenhet från nationella e-hälsoprojekt på Inera, hos regioner samt myndigheter. Hon drivs av att få utgöra länken mellan teknik och verksamhet och är intresserad av hur OpenEHR och FHIR kan stödja vårdens utmaningar kring informationshantering.