Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för Överblick av standardisering i Danmark

Överblick av standardisering i Danmark

Frederik Endsleff
Torsdag 19 maj 2022 10:30 - 10:45 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, English, Other, eHealth, Live, Annat, Other, Introductory, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Documentation,

Profilbild för Ökat nyttjande av sammanhållen journalföring

Ökat nyttjande av sammanhållen journalföring

Max Herulf
Onsdag 18 maj 2022 16:30 - 17:00 F5
Svenska, Healthcare Services, Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Municipality, Follow-up/Report of current status,, Documentation,, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Government information

Profilbild för Ökad innovationskraft och nya arbetssätt. Testbädd i primärvård – ett pilotprojekt

Ökad innovationskraft och nya arbetssätt. Testbädd i primärvård – ett pilotprojekt

Anne-Charlotte Hansson , Irene Svenningsson, Sarah Samuelson
Onsdag 18 maj 2022 11:30 - 12:00 F3
Svenska, Health services, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Innovation/research

Profilbild för Äldremottagning på vårdcentraler i Uppsala

Äldremottagning på vårdcentraler i Uppsala

Annica Abrahamsson, Pia Leierdahl
Onsdag 18 maj 2022 09:30 - 10:00 A6
Införande / förändringsledning, Svenska, Quality and knowledge management, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration

Profilbild för Åldersgränser för Journalen och andra 1177-tjänster

Åldersgränser för Journalen och andra 1177-tjänster

Maria Ekendahl
Onsdag 18 maj 2022 10:00 - 10:20 A5
Journalen via nätet - 10-årsjubileum, Svenska, Inhabitant/Patient needs, Pre-recorded, Standard >25 min, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Actual examples (good/bad)

Profilbild för X-eHealth – ett EU-projekt för att dela laboratoriedata, medicinsk bild och epikris över landsgränser

X-eHealth – ett EU-projekt för att dela laboratoriedata, medicinsk bild och epikris över landsgränser

Manne Andersson, Michel Silvestri, Rebecca Ceder, Sabine Koch
Tisdag 17 maj 2022 14:30 - 15:00 F3
Svenska, Health services, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Welfare development,, Management, Innovation/research, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Government information

Profilbild för Västerbotten utan gränser

Västerbotten utan gränser

Jonas Wikström, Angela Deocampo, Patrik Björnfot, Robyn Schimmer
Onsdag 18 maj 2022 09:30 - 09:45 F5
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Remote Health Care, Live, Standard >25 min, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Welfare development,, Municipality, Innovation/research

Profilbild för Välfärdsteknik behöver nu inkludera även personer med hörselnedsättning, döva och dövblinda

Välfärdsteknik behöver nu inkludera även personer med hörselnedsättning, döva och dövblinda

Gunilla Karlsson, Isabel Engwall
Tisdag 17 maj 2022 10:30 - 11:00 A6
Välfärdsteknik, Svenska, Digital Assistive Technology, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Apps, Patient safety, Information security, Usability, Ethics

Profilbild för Vår förmåga att lösa samhällsproblem har minskat - vad beror det på och vad kan vi göra åt det?

Vår förmåga att lösa samhällsproblem har minskat - vad beror det på och vad kan vi göra åt det?

Anders Ekholm, Ina Caesar
Tisdag 17 maj 2022 10:30 - 11:20 F1
Införande / förändringsledning, Svenska, Change Management, Live, Annat, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Management, Municipality

Profilbild för Workshop - Framtidens vård och omsorg 2030 utifrån 11 designkoncept

Workshop - Framtidens vård och omsorg 2030 utifrån 11 designkoncept

Bengt Andersson, Niclas Forsling
Onsdag 18 maj 2022 15:30 - 17:00 A7
Workshops / fördjupning, Svenska, Future Health and Social Care, Live, Workshop, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Welfare development,, Patient centration, Management, Innovation/research, Usability

Profilbild för Vision e-hälsa 2025 och Interoperabilitet – Vad vill vi uppnå?

Vision e-hälsa 2025 och Interoperabilitet – Vad vill vi uppnå?

Malin Amnefelt
Torsdag 19 maj 2022 08:40 - 09:20 A2
Masterclass, Svenska, Other, eHealth, Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Care professionals, Healthcare professionals, Education (verification)

Vision e-hälsa 2025 – en internationell jämförelse av nationella strategier för e-hälsa och digital hälsa

Gustaf Hedström, Michael Peolsson
Tisdag 17 maj 2022 10:30 - 11:00 A4
Svenska, Welfare Technology, Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Management, Municipality, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Documentation,, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Government information, Usability, Ethics

Vinster med att implementera ett nytt arbetssätt med stöd av hemmonitorering inom kommunal hemsjukvård

Onsdag 18 maj 2022 15:40 - 15:55 Open Stage
Open Stage, Svenska, Welfare Technology, On site only

Profilbild för Vill du ta emot svåra besked via Journalen?

Vill du ta emot svåra besked via Journalen?

Hanife Rexhepi, Jonas Moll
Onsdag 18 maj 2022 09:50 - 09:55 A5
Journalen via nätet - 10-årsjubileum, Svenska, Inhabitant/Patient needs, Live, Kort, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Actual examples (good/bad)

Profilbild för Vilken nytta kan skapas redan idag om kommunerna går all-in och nyttjar befintliga digitala tjänster fullt ut?

Vilken nytta kan skapas redan idag om kommunerna går all-in och nyttjar befintliga digitala tjänster fullt ut?

Karin Bengtsson, Maria Ehrndal
Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 A4
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Municipality eHealth, Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Organizational development, Care professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Municipality

Profilbild för Vikten med biverkningsinformation för läkemedel till professionen och allmänheten

Vikten med biverkningsinformation för läkemedel till professionen och allmänheten

Birgit Eiermann
Torsdag 19 maj 2022 09:30 - 10:00 F1
Läkemedel, Svenska, Decision Support, Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Organizational development, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Patient centration, Follow-up/Report of current status,, Patient safety

Profilbild för Vi bygger för framtiden!

Vi bygger för framtiden!

Anna-Maria Nygren, Elham Gholami, Linda Aulin Lundeqvist, Samira Nikman
Torsdag 19 maj 2022 13:30 - 14:00 F3
”Död åt informatiken, leve informatiken”, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Management, Documentation,

Why 4D imaging is critical to person-centered care and operational efficiency

Tisdag 17 maj 2022 14:40 - 14:55 Open Stage
Open Stage, Svenska, Welfare Technology, On site only

Profilbild för Var ska loggan sitta? Eller, sluta uppfinn hjulet!

Var ska loggan sitta? Eller, sluta uppfinn hjulet!

Andreas Melin
Onsdag 18 maj 2022 09:00 - 09:30 F3
Svenska, Inhabitant/Patient needs, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Students, Benefits/effects, Patient centration, Test/validation, Documentation,, Apps, Usability

Profilbild för Varför behöver vi använda befolkningsdata på nya sätt?

Varför behöver vi använda befolkningsdata på nya sätt?

Emma Spak, Jesper Ekberg, Maja Fjaestad
Tisdag 17 maj 2022 10:30 - 10:45 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Other, eHealth, Live, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Researchers, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,