Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Ökat nyttjande av sammanhållen journalföring

Ökat nyttjande av sammanhållen journalföring Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 16:30 - 17:00 F5

Föreläsare: Max Herulf

E-hälsomyndigheten fick i april 2021 uppdraget att analysera och föreslå hur de legala möjligheterna till sammanhållen journalföring kan nyttjas i så stor utsträckning som möjligt i vården och i omsorgen, i hela landet och av alla vårdgivare. Enligt lag är det redan möjligt att ha sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården. Men sammanhållen journalföring, antingen genom NPÖ (Nationell patientöversikt) eller genom att använda samma journalsystem, nyttjas inte i tillräckligt stor utsträckning idag.

E-hälsomyndigheten överlämnade en slutrapport till regeringen i februari 2022 med rekommendationer om det fortsatta arbetet. Det finns en hel del som kan göras för att öka nyttjandet av sammanhållen journalföring, men mycket av detta bör göras som en del av den större kontexten med digital informationsförsörjning på en rad olika områden. Skyldigheter behövs, men det kanske inte nödvändigtvis handlar om skyldighet kring just sammanhållen journalföring. Det kanske istället handlar om en skyldighet att tillgängliggöra vissa informationsmängder som sedan kan användas för olika ändamål, inklusive sammanhållen journalföring?

Språk

Svenska

Ämne

Healthcare Services

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Municipality
Follow-up/Report of current status,
Documentation,
Law, Judicial procedures
Patient safety
Information security
Government information

Föreläsare

Profilbild för Max Herulf

Max Herulf Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten