Header image for Vitalis 2022

Sessions

The conference at Vitalis 2022 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. 


Register for conference | Vitalis - English

Track: Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Kan vi stärka det nordiska samarbetet kring standardisering; e-hälsa inom Hälso- och sjukvård genom att involvera professionerna tidigare i arbetet?

I detta spår kommer vi att diskutera samverkan inom Norden som kan leda till att stärka Nordens inflytande inom den internationella standardiseringen. Detta förutsätter en större och mer genomgripande samverkan inom Norden. En ansats för att nå dit är att involvera professionerna tidigare i processen kring standardisering och utvecklingen av IT-applikationer för hälso- och sjukvård/vård och omsorg, både nationellt och internationellt.

Vi kommer att fokusera dialogen kring ISO och HL7 standardiseringen kring Reducing Clinicians Burden och International Patient Summary IPS, HL7 generellt för att se om vi kan påvisa bra "pilotområden". Hur kan vi tillsammans med Nordiska ministerrådet som har denna fråga på sin agenda agera unisont som "ett" Norden rörande standardiseringsfrågor.

All sessions

Filters

Location

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Profile image for Nordiskt standardiseringssamarbete

Nordiskt standardiseringssamarbete

Georg Fredrik Ranhoff, Björn Erik Erlandsson, Mikael Wintell
Thursday May 19, 2022 08:30 - 09:00 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Other, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Standardisering inom eHälsa i Sverige

Anders Thurin
Thursday May 19, 2022 09:00 - 09:15 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Other, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Dokumentation

Profile image for Reducing Clinicians Burden ur norsk aspekt

Reducing Clinicians Burden ur norsk aspekt

Eirik Nikolai Arnesen
Thursday May 19, 2022 09:15 - 09:30 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Annat, eHälsa, Förinspelat, Other, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profile image for Synen på professionens betydelse i IT-arbete och standardisering

Synen på professionens betydelse i IT-arbete och standardisering

Åsa Gyberg-Karlsson
Thursday May 19, 2022 09:30 - 09:45 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Other, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt

Profile image for Kärnsystem, optimerad läkemedelshantering och ”best practice” utifrån befintliga standarder

Kärnsystem, optimerad läkemedelshantering och ”best practice” utifrån befintliga standarder

Helen Seeman-lodding
Thursday May 19, 2022 09:45 - 10:00 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Other, Övrigt, Introduktion, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Dokumentation

Profile image for Överblick av standardisering i Danmark

Överblick av standardisering i Danmark

Frederik Endsleff
Thursday May 19, 2022 10:30 - 10:45 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, English, Annat, eHälsa, Live, Other, Övrigt, Introduktion, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Dokumentation

Profile image for Behov av öppna och sömlösa tjänster ur kommunernas synvinkel

Behov av öppna och sömlösa tjänster ur kommunernas synvinkel

Marit Svindland
Thursday May 19, 2022 11:00 - 11:15 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Annat, eHälsa, Förinspelat, Other, Orientering, Introduktion, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Välfärdsutveckling, Kommun, Dokumentation

Profile image for Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Björn Erik Erlandsson, Mikael Wintell
Thursday May 19, 2022 11:15 - 12:00 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Panel, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Kommun, Dokumentation